27 milionów nowych drzew w pilskich lasach | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

27 milionów nowych drzew w pilskich lasach

Na terenie zarządzanym przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile trwa obecnie coroczna akcja odnowieniowo-zalesieniowa. Dobre warunki pogodowe powodują, że prace w szkółkach leśnych są prowadzone bardzo płynnie.  W tym roku 27 milionów drzew posadzą leśnicy na terenie 20 pilskich nadleśnictw.

- W lasach trwają prace odnowienia lasu w ramach akcji #1000drzewnaminutę. – Jesteśmy w miejscu gdzie wprowadzamy kolejne pokolenia lasów po tym jak wycięliśmy te stare dojrzałe drzewostany.  W tym miejscu sadzimy dęba a generalnie sadzimy w naszym nadleśnictwie sosny – mówi nadleśniczy Adam Standio, Nadleśnictwo Zdrojowa Góra.

Sadzonkami wyprodukowanymi w pilskich szkółkach leśnych nadleśnictwa podległe RDLP w Pile odnowią i zalesią w bieżącym roku powierzchnię 3167 ha, na której to powstaną nowe uprawy leśne. W tym celu posadzą około 27 milionów sztuk młodych drzewek i krzewów. Są to przede wszystkim:

- odnowienia powierzchni po przeprowadzonych w latach wcześniejszych wyrębach prowadzonych w ramach planu tzw. cięć rębnych, na powierzchni 2620 ha,

- tzw. podsadzenia produkcyjne i odnowienia luk, wykonywane pod okapem istniejących drzewostanów na łącznej powierzchni 549 ha w celu zwiększenia głównie produkcyjności, bioróżnorodności i ogólnej zdrowotności lasów,

- zalesienia nieprzydatnych w gospodarce rolnej gruntów rolnych i nieużytków w ramach Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości, na powierzchni 46 ha co zwiększy udział lasów w ogólnej powierzchni regionu.

Nie wszystkie odnowienia i zalesienia polegają na sadzeniu sadzonek wyprodukowanych na szkółkach. W bieżącym roku nadleśnictwa pilskiej dyrekcji planują również wykorzystać inicjowane wcześniej odnowienia naturalne głównie sosnowe na łącznej powierzchni 68 ha. Powodzenie tego przedsięwzięcia jest jednak w znaczny sposób zależne od wpływu zjawisk przyrodniczych i klimatycznych. Rok 2018 był bardzo owocny i zadowalający w tej materii. Udało się osiągnąć rekordową powierzchnię odnowień naturalnych, tj. 303 ha. Do tej pory „magiczną” granicą było osiągnięcie 100 ha, w latach 2007 – 2014 oscylowali leśnicy w przedziale od około 50 do 90 ha.

Ponadto nadleśnictwa wykonują tzw. „poprawki” uzupełniając nowymi sadzonkami miejsca, w których posadzone w latach poprzednich drzewka wypadły na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków. Tegoroczne poprawki zrealizowane są na powierzchni 240 ha, a na ich wykonanie wykorzystanych zostanie dalszych 2 miliony sztuk sadzonek.

- Wspomagamy też sąsiadów, czyli Regionalną Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu i Toruniu, które będą obsadzać tereny po klęskowe po huraganie stulecia. Sadzonki też trafiają do osób prywatnych, które też na własnych gruntach sadzą las – dodaje Dominika Nadolna, Specjalista Służby Leśnej ds. Informacji i Komunikacji Społecznej.

Powyższe prace wykonują na zlecenie 20 nadleśnictw RDLP w Pile, Zakłady Usług Leśnych, zatrudniając w okresie od marca do maja dodatkowo kilka tys. osób. Wszystkie nadleśnictwa wykonują również zabiegi pielęgnacyjne tj. czyszczenie wczesne na powierzchni 2087 ha, czyszczenie późne – 3378 ha, trzebieże wczesne – 5490 ha oraz trzebieże późne – 18049 ha.

Sebastian Daukszewicz

27_milionow_drzew1_01

27_milionow_drzew1_10 27_milionow_drzew1_02 27_milionow_drzew1_03 27_milionow_drzew1_04 27_milionow_drzew1_05 27_milionow_drzew1_06 27_milionow_drzew1_07 27_milionow_drzew1_08 27_milionow_drzew1_09