30 tys. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na renowację witraży w kościele pw. św. Antoniego | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

30 tys. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na renowację witraży w kościele pw. św. Antoniego

Podczas najbliższej sesji sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która odbędzie się 29 kwietnia br. podjęta zostanie uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego. W uchwale określa się beneficjentów otrzymujących dotację, wykaz prac i robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym oraz kwotę przyznanej dotacji.

- Wsparcie finansowe w ramach przyznawanych dotacji otrzyma parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Pile, która złożyła wniosek dot. prac ratunkowych przy witrażach kościoła św. Antoniego. Zadanie zostanie wsparte kwotą 30 tys. złotych – informuje Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło łącznie 117 wniosków na łączną kwotę prawie 9,2 mln złotych. Dotacje na łączną kwotę ponad 1,7 miliona otrzyma 81 podmiotów, w tym 76 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (ponad 1,5 mln złotych) oraz 5 podmiotów z sektora finansów publicznych (prawie 140 tys. złotych). Najwyższa jednorazowa dotacja dla jednego beneficjenta to 50 tys. złotych. Z całej puli dotacji aż 280 tysięcy trafi do północnej Wielkopolski, z czego 75 tysięcy do powiatu pilskiego.

https://youtu.be/8B-cQxr54CQ

red
Fot. mm

30_tys_dotacji1_01

30_tys_dotacji1_05 30_tys_dotacji1_02 30_tys_dotacji1_03 30_tys_dotacji1_04