APELE SEJMIKU | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

APELE SEJMIKU

krupka_mir_net
Radni województwa mogą formułować wnioski, stanowiska, podejmować apele itd. Oczywiście w formie uchwały podjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

W minionym miesiącu podjęliśmy dwa apele. Jeden, skierowany do Rady Ministrów, w sprawie likwidacji zagrożeń wirusem ASF w Województwie Wielkopolskim. Drugi, skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o zwiększenie środków finansowych na realizację budowy lub modernizacji dróg lokalnych, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ostatnio mniej się mówi o zagrożeniu, jakie niosą dziki chore na wirusa ASF, a ciągle wykrywane są nowe przypadki tej choroby. Do wykrytych w Polsce 1800 przypadków doliczyć trzeba 70 nowych, wykrytych w ostatnim czasie. Wirus się rozprzestrzenia, co oznacza, że wyprzedza wszelkie działania odpowiedzialnych służb. W konsekwencji może dojść do upadku wielu gospodarstw, szczególnie tych, w których następuje produkcja trzody chlewnej.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego oczekuje od Rządu RP, w sytuacji zagrożenia specjalistycznych gospodarstw w Wielkopolsce i w kraju, podjęcia wszelkich działań, które pozwolą w pełni zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa amerykańskiego pomoru świń (np. bioasekuracja, szkolenia, wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej) oraz zrekompensowania poniesionych nakładów i strat finansowych.

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020 barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich jest brak dobrej jakości dróg. W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, mieszkańcy mają ograniczone możliwości podejmowania pracy poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług edukacji, zdrowia, kultury i innych.

Wielkopolska na cały okres programowania otrzymała 30 mln euro, a do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wpłynęło 355 wniosków na ponad 70 mln euro (297 mln zł). Niestety, dostępna alokacja umożliwiła zawarcie jedynie 150 umów, zatem dofinansowano zaledwie 42 % złożonych wniosków.

Sejmik, biorąc pod uwagę ciągłe zgłoszenia lokalnych samorządów uznał, iż oczekiwane jest ogłoszenie drugiego naboru. Będzie to jednak możliwe po uzyskaniu dodatkowych środków (choćby z przesunięć w ramach PROW), ale o tym może zadecydować tylko Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mirosława Rutkowska-Krupka