„Bezpieczne ferie” w szkołach | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

„Bezpieczne ferie” w szkołach

Od 5 do 9 lutego 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w 11 placówkach oświatowych na terenie powiatu chodzieskiego oraz w siedzibie JRG PSP w Chodzieży.

Łącznie w zajęciach uczestniczyło ponad dwa tysiące uczniów, którym przybliżone zostały m.in. tematy związane z zagrożeniami występującymi w domach i miejscach zamieszkania zbiorowego, podczas wypoczynku zimowego oraz w czasie spędzania czasu wolnego w miejscach niebezpiecznych m. in. na jeziorze pokrytym lodem. Ponadto omówiono profilaktykę przeciwdziałania zagrożeniom, z którymi uczniowie mogą spotkać się podczas ferii zimowych oraz przedstawiono bezpieczne sposoby spędzania czasu wolnego zimą omawiając akcję „Bezpieczne Lodowisko”. Spotkania odbyły się również w ramach akcji edukacyjnych „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz „Czad i ogień – obudź czujność” Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym przestrzega przed przebywaniem na zamarzniętych stawach, jeziorach i rzekach – zabawa na lodzie zawsze niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach podczas ferii można uzyskać na stronie internetowej komendy http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/ zakładce „PORADY”.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: archiwum KP PSP; placówki szkolne na terenie powiatu chodzieskiego

bezpieczne_ferie00

bezpieczne_ferie03 bezpieczne_ferie01 bezpieczne_ferie02