Bezpieczny powrót z ferii | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Bezpieczny powrót z ferii

Bezpieczny_powrot_z_ferii

Od dzisiaj o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego wracających z zimowych ferii dbają policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Pile. Wzmożone działania na terenie powiatu pilskiego odbywają się w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do celu”.

Działania skoncentrowane są przede wszystkim na bezpieczeństwie przewożenia dzieci i młodzieży, a polegają miedzy innymi na prowadzeniu wzmożonych kontroli autokarów i samochodów.  W ramach sprawdzeń policjanci ruchu drogowego zwracają szczególną uwagę, czy dzieci przewożone autokarami i samochodami osobowymi zapięte są odpowiednio pasami bezpieczeństwa lub znajdują się w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących. Zwracana jest również uwaga, czy transportowany ładunek, np. bagaże, sprzęt narciarski, przewożone są w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pasażerów. Tradycyjnie prowadzone są kontrole stanu trzeźwości i prędkości prowadzonych pojazdów.

Wyjazdy indywidualne – samochód osobowy

Na bezpieczeństwo jazdy oprócz stanu psychofizycznego kierowcy, przestrzegania przepisów przez kierującego, czy zachowania pasażerów, znaczący wpływ ma stan techniczny pojazdu.

Przed wyjazdem należy sprawdzić m.in.:

•    poziom płynów eksploatacyjnych, w tym oleju w silniku, płynu chłodzącego silnika, płynu hamulcowego;

•    poziom płynu do spryskiwacza (warto zabrać ze sobą zapasowy pojemnik z płynem do spryskiwaczy, dostosowany do niskiej temperatury);

•    stan wycieraczek szyb i sposób ich działania;

•    ciśnienie w oponach;

•    działanie oświetlenia zewnętrznego pojazdu, w tym czystość kloszy reflektorów przednich i tylnych pojazdu (warto zaopatrzyć się w komplet zapasowych żarówek);

•    działanie sygnału dźwiękowego;

•    obowiązkowe wyposażenie samochodu, w tym czy posiadamy trójkąt ostrzegawczy i sprawną gaśnicę.

Warto zaopatrzyć pojazd w linkę holowniczą, łopatkę do odśnieżania, kamizelkę odblaskową, apteczkę i łańcuchy na koła.

Prowiant oraz przedmioty niezbędne w podróży najlepiej umieścić w schowkach („kieszeniach”) pojazdu. Nie wolno zasłaniać widoczności kierowcy np. kładąc kurtki przy tylnej szybie. Większe bagaże umieszczajmy w bagażniku pamiętając, że źle zabezpieczony bagaż może się przesunąć i doprowadzić do zmiany środka ciężkości, a w konsekwencji do zmiany toru jazdy pojazdu. Wiele osób będzie przewoziło narty na dachu samochodu. Koniecznie należy sprawdzić czy są dobrze zamocowane.

Pamiętajmy, aby w czasie podróży, jak również w trakcie zimowego wypoczynku zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kierować się zdrowym rozsądkiem. Wszelkich pojazdów, którymi będziemy się poruszać należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób określony w odrębnych przepisach. Korzystając z uroków zimowego urlopu powinniśmy tak postępować, aby nie narażać nikogo na utratę zdrowia czy nawet życia. Ponadto radzimy, aby przed wyjazdem poświęcić dosłownie kilkanaście minut na lekturę ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, co pozwoli na przypomnienie sobie przepisów ruchu drogowego, zapoznanie się ze zmianami, a przede wszystkim zmusi nas do refleksji, co niewątpliwie przydaje się przed podróżą.

Wybierając się na zimowy wypoczynek kierowcy powinni zadbać również o siebie i przed trasą przede wszystkim wypocząć. Jeśli to możliwe należy rozpocząć podróż w godzinach, w których organizm jest przyzwyczajony do aktywności i najlepiej zanim zaczną się godziny szczytu.

Podczas jazdy zawsze należy zwracać uwagę na innych użytkowników drogi i utrzymywać bezpieczną odległość, zwłaszcza gdy na drogach jest ślisko i zalega śnieg. Do podróży lepiej wybierać trasy częściej uczęszczane, wtedy jest gwarancja, że są odśnieżone i dobrze przygotowane do ruchu. W czasie podróży warto też sprawdzać komunikaty drogowe podawane przez media.

Jazda zimą jest obciążająca dla kierowcy, gdyż trudne warunki drogowe (zaśnieżona, oblodzona jezdnia), opady atmosferyczne (śnieg, marznący deszcz) wymagają większego wysiłku i koncentracji. To powoduje, że kierujący szybciej się męczą, należy więc robić częstsze przerwy w jeździe. Męczące dla prowadzącego pojazd bywa także przegrzane wnętrze samochodu, które dodatkowo może wzmagać senność, dlatego przy okazji postoju trzeba pamiętać o wietrzeniu pojazdu.

Bądź odpowiedzialnym pasażerem:

•    nie nalegaj, aby w samochodzie słuchać głośno muzyki;

•    nie pal w aucie jeżeli może to powodować dyskomfort kierowcy;

•    nie zgadzaj się np. na przytrzymywanie kierownicy w trakcie jazdy;

•    nie „zagaduj” kierowcy;

•    nie pozwalaj, aby kierowca w trakcie jazdy korzystał z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego;

•    nie doprowadzaj do kłótni z kierowcą w trakcie jazdy;

•    nie namawiaj kierowcy do podejmowania jakichkolwiek manewrów, co do których on sam ma wątpliwości;

•    nie wsiadaj do samochodu z kierowcą, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Bezpieczna podróż autokarem:

•    na autobusie przewożącym zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 umieść z przodu i z tyłu tablice barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierujący takim pojazdem jest obowiązany włączać światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci (art. 57 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym);

•    kierującemu autobusem w czasie przewożenia osób nie wolno palić tytoniu i spożywać pokarmów (art. 63 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym). Zabrania mu się także oddalania od pojazdu gdy silnik jest włączony (art. 60 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym);

•    postoje autobusu należy organizować w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej na oznakowanych parkingach. Dzieci należy uprzedzić, że na parkingu także odbywa się ruch pojazdów: podjeżdżają samochody, kierowcy wykonują manewry np. cofają;

•    pasażerowie nie powinni wsiadać i wysiadać z autokaru od strony jezdni ani też wychodzić na jezdnię spoza pojazdu;

•    opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. W sytuacji gdy kierowca autokaru łamie zasady bezpieczeństwa (przekracza dozwoloną prędkość, rozmawia przez telefon komórkowy itp.) należy zdecydowanie zwrócić mu uwagę;

•    każdy autokar powinien być wyposażony w apteczkę.

Zasady bezpieczeństwa w autokarze

•    zanim autokar ruszy w trasę opiekun wycieczki powinien omówić z dziećmi zasady bezpiecznego podróżowania (wsiadanie i wysiadanie, zachowanie w autokarze, zachowanie podczas postojów);

•    jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa to zarówno kierowca jak też uczestnicy wyjazdu muszą mieć je zapięte (art. 39 ust. Prawa o ruchu drogowym);

•    kierowca autokaru jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, chyba że grupa została o tym poinformowana przez kierownika wycieczki. Informację o obowiązku zapinania pasów można również przekazać za pomocą urządzenia audiowizualnego lub znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym (art. 39 ust. 2a);

•    w trakcie jazdy dzieci nie powinny spacerować po wnętrzu pojazdu, wychylać się przez okna, stawać na siedzeniach, opierać się o drzwi. Takie zachowania, oprócz tego, że są niebezpieczne rozpraszają uwagę kierującego;

•    przejścia w autokarze muszą być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie bagaże winny być ulokowane na półkach lub w bagażniku);

•    miejsca przy drzwiach są zarezerwowane dla osób dorosłych;

•    uczestnicy wyjazdu powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czas prowadzenia autokaru i odpoczynku – wybrane zagadnienia (źródło Ustawa  o czasie pracy kierowców):

Planując podróż, zwłaszcza dojazd na miejsce przeznaczenia, należy wziąć pod uwagę obowiązujący czas pracy kierowcy.

1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać:
- norma – 9 godzin
- przedłużony – 10 godzin 2 razy w tygodniu;

2. Dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać:
- w tygodniu – 56 godzin,
- w ciągu dwóch kolejnych tygodni – 90 godzin;

3. Maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy – 4 godziny 30 minut;

4. Przerwa w prowadzeniu pojazdu, – co najmniej 45 minut lub, co najmniej 15 minut i następna, co najmniej 30 minut;

5. Dzienny okres odpoczynku – norma, co najmniej 11 nieprzerywanych godzin w każdym 24 godzinnym okresie.

W razie wypadku:

•    wyjmij kluczyki ze stacyjki;

•    odłącz zasilanie elektryczne (odłączyć klemę od akumulatora);

•    unieruchom pojazd, zabezpiecz go przed zsunięciem;

•    zabezpiecz miejsce zdarzenia oraz osoby udzielające pomocy (włączyć światła awaryjne, w nocy światła mijania, w odpowiedniej odległości ustawić trójkąt ostrzegawczy);

•    wezwij służby ratownicze lub, gdy jest to niemożliwe ze względu na brak telefonu, zatrzymaj inny samochód;

•    udziel pomocy poszkodowanym;

•    w przypadku wyczucia zapachu benzyny natychmiast opuść miejsce zdarzenia;

•    podczas gaszenia pożaru gaśnicą komory silnikowej, pamiętaj by maski nie otwierać lecz jedynie uchylić – przy pełnym otwarciu możesz doprowadzić do wybuchu ognia i poparzenia.

Gdy zauważysz zdarzenie drogowe, a na miejscu udzielana jest pomoc, zachowując ostrożność kontynuuj jazdę, nie tamuj drogi. Pamiętaj, aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji.

Przy dobrym przygotowaniu, zachowaniu ostrożności oraz rozwagi podróż samochodem może być przyjemnym doświadczeniem i doskonałym sposobem na dotarcie do ulubionych miejsc zimowego wypoczynku.

KGP/podkom. Żaneta Kowalska
KPP w Pile