Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski

  Właśnie ogłoszony został nowy program „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” pragniemy przywrócić równowagę przyrodniczą oraz poprawiać mikroklimat poprzez zachęcenie do tworzenia błękitno – zielonej infrastruktury. Jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego zamierzamy wesprzeć finansowo działania, polegające na ochronie i wzmacnianiu środowiska przyrodniczego i jego ekosystemów.

  - Zanieczyszczenie powietrza, niedobór lub nadmiar wody, miejskie wyspy ciepła, utrata naturalnych siedlisk to jedne z wielu wyzwań dla współczesnego społeczeństwa. Formą łagodzenia zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych jest wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury, takich jak zielone dachy i fasady czy systemy zrównoważonej gospodarki  deszczówką, które przynoszą korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

  Zachęcamy do zapoznania się z tym NOWYM PROGRAMEM:
  https://www.jacekboguslawski.pl/konkursy-umww/aktualne-nabory-wnioskow/blekitno-zielone-inicjatywy-dla-wielkopolski-1386.html

  Jest on skierowany do:

  •     jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko – wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu);

  •    związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

  •    podmioty mające status organizacji pożytku publicznego, organizacje pozarządowe;

  •    rodzinne ogrody działkowe;

  •    koła gospodyń wiejskich;

  •    sołectwa;

  •    koła Polskiego Związku Wędkarstwa.

  Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie ochrony i wzmacniania przyrody oraz naturalnych  jej procesów, w szczególności:

  •       niecki bioretencyjne;

  •       rowy bioretencyjne;

  •       ogrody deszczowe;

  •       zielone place zabaw;

  •       zielone przystanki;

  •       zielone dachy;

  •       zielone fasady i ściany;

  •       nawierzchnie przepuszczalne;

  •       podłoża strukturalne;

  •       ogrody/parki/ skwery miododajne;

  •       wybiegi/place zabaw dla psów/kotów;

  •       ogrody sensoryczne;

  •       ścieżki/aleje ekoedukacyjne;

  •       parki kieszonkowe;

  •       tereny rekreacyjne/oazy zieleni;

  •       ptasie zagajniki z urządzeniami sportowymi;

  •       niewielkie miejsca do odpoczynku z siedziskami i zielenią, jak na przykład parklet;

  •       tworzenia wspólnych przestrzeni zielonych;

  •       nasadzenia starych (polskich) odmian drzew i krzewów;

  •       domki dla owadów;

  •       utrzymanie/konserwacja/czyszczenie rowów melioracyjnych;

  •       małe stawy retencyjne o powierzchni do 0,3 ha.

  Wnioskodawca na prawo złożyć jeden wniosek w terminie do 14 maja 2021 r.

  red

  blekitno_zielone_inicjatywy1_01

  blekitno_zielone_inicjatywy1_02