Budżet Piły na 2015 rok uchwalony | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Budżet Piły na 2015 rok uchwalony

  Pilscy radni uchwalili we wtorek, 30 grudnia 2014 roku, budżet miasta na 2015 rok. Za budżetem opowiedziało się dziewiętnastu radnych, a trzech wstrzymało się od głosu.

  Miasto planuje w 2015 roku uzyskać dochody w wysokości 261 039 469 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 230 088 090 zł; dochody majątkowe w kwocie 30 951 379 zł. Wydatki z kolei mają wynieść 253 039 469 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 221 361 385 zł; wydatki majątkowe w kwocie 31 678 084 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta, jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 8 000 000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu 2015 roku.

  - Ponieważ dysponujemy taką ilością pieniędzy, jaką dysponujemy, to taki budżet przygotowaliśmy. Warto zwrócić uwagę, że po raz czwarty  z rzędu nie podnosimy podatków. Mamy nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Mamy również dobrą sytuację, a powiedziałbym nawet bardzo dobrą, patrząc na inne samorządy w zakresie zadłużenia gminy. Dajemy szansę na pozyskiwanie dużych pieniędzy z funduszy unijnych. Dziś są przygotowane dwa projekty, główne to jest Pilska Strefa Aktywności i Strefa Przemysłowa – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

  Według radnego Lewicy Razem Pawła Dahlke ten uchwalony budżet nie jest idealny. Zabrakło w nim kilku inwestycji osiedlowych. – Ja wymieniłem podczas debaty, z mojego osiedla Koszyce choćby ulicę Daleką czy skwer pomiędzy ulicami Kasztelańską, Wenedów, Staropolską. Pierwsza inwestycja bardzo kosztowna, a druga niewymagająca wielkich nakładów finansowych. Zabrakło mi również inwestycji wielkomiejskich. Mówimy o Pile jako ośrodku turystycznym, a brakuje nam systemu jednolitej identyfikacji miasta, czyli oznaczenia gdzie jest muzeum, jaki jest czas dojścia do danej placówki. Mówimy też ze mamy smart city, miasto nowoczesne, a nie możemy płacić za bilet parkingowy komórką, co można uczynić w mniejszych miejscowościach. Cieszę się, że jednak nie ma pewnych elementów, którym sprzeciwiałem się w zeszłym roku, choćby wydatków na Wiwarium. Ostatecznie po przeanalizowaniu poparłem w głosowaniu przedstawiony budżet - mówi Paweł Dahlke (Lewica Razem).

  Mieszkańcy w ubiegłym roku poprzez głosowanie zdecydowali, że w ramach budżetu obywatelskiego zostanie zrealizowanych w 2015 roku dwanaście inwestycji za sumę 3 mln zł.

  Szczegółowy Projekt budżetu miasta Piły dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.pila.pl/

  (SE)

  budzet_pily01

  budzet_pily02 budzet_pily03 budzet_pily04 budzet_pily05 budzet_pily06 budzet_pily07 budzet_pily08 budzet_pily09 budzet_pily10 budzet_pily11 budzet_pily12 budzet_pily13 budzet_pily14 budzet_pily15 budzet_pily16 budzet_pily17 budzet_pily18 budzet_pily19 budzet_pily20 budzet_pily21 budzet_pily22 budzet_pily23 budzet_pily24 budzet_pily25 budzet_pily26 budzet_pily27 budzet_pily28 budzet_pily29 budzet_pily30 budzet_pily31 budzet_pily32 budzet_pily33 budzet_pily34 budzet_pily35 budzet_pily36