Budżet powiatu za I półrocze pozytywnie oceniony | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Budżet powiatu za I półrocze pozytywnie oceniony

  Dosyć sprawnie i bez większych emocji przebiegła XII Sesja Rady Powiatu w Pile, która odbyła się 24 września. Radni przyjmowali większością głosów informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana  w Pile, Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych oraz Szpitala Specjalistycznego w Pile.

  W porządku obrad znalazła się także informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2015 r. Z niej dowiadujemy się o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Plan dochodów i wydatków budżetowych zawarty w informacji jest zgodny z uchwalonym po zmianach budżetem na 2015 rok.

  Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za pierwsze półrocze 2015r. wyniosło:

  - dochodów w kwocie 75.661.108,82, co stanowi 53,53% planu, w tym:

  - dochodów bieżących 75.618.443,47 zł, tj. 55,77% planu

  - dochodów majątkowych 42.665,32 zł,  tj. 0,74 % planu

  - wydatków w wysokości 66.906.261,97 zł, co stanowiło 46,53% planu, w tym wydatków bieżących 65.258.809,02 zł, co stanowiło 48,53%

  - wydatków majątkowych w wysokości 1.647.452,95 zł, co stanowiło 17,64 % planu.

  W pierwszym półroczu 2015 roku Powiat osiągnął nadwyżkę  8.754.846.,85 zł przy planowanym deficycie w wysokości 2.455.395 zł. Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 10.359.634,45 zł.

  Sebastian Daukszewicz

  budzet_powiatu10

  budzet_powiatu35 budzet_powiatu11 budzet_powiatu12 budzet_powiatu13 budzet_powiatu14 budzet_powiatu15 budzet_powiatu16 budzet_powiatu17 budzet_powiatu18 budzet_powiatu19 budzet_powiatu20 budzet_powiatu21 budzet_powiatu22 budzet_powiatu23 budzet_powiatu24 budzet_powiatu25 budzet_powiatu26 budzet_powiatu27 budzet_powiatu28 budzet_powiatu29 budzet_powiatu30 budzet_powiatu31 budzet_powiatu32 budzet_powiatu33 budzet_powiatu34