Chodzież. Powołanie Komendanta Powiatowego | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Chodzież. Powołanie Komendanta Powiatowego

  Wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 29 marca 2021 roku powołał mł. bryg. Adama Grunwalda na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

  Uroczystego wręczenia aktu w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w dniu 29 marca br. dokonał zastępca wielkopolskiego  komendanta  wojewódzkiego  Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Zamelczyk.

  Mł. bryg. Adam Grunwald urodził się 23 listopada 1975 r. w Wągrowcu. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1995 r. jako kadet Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej  w Poznaniu, a po jej ukończeniu podjął służbę w Komendzie Rejonowej, a później Powiatowej PSP w Wągrowcu. W okresie służby zajmował następujące stanowiska:  specjalista ratownik (1997 r.), dowódca zastępu (1999 r.), dowódca sekcji (2000 r.), dowódca zmiany (2007 r.), naczelnik wydziału kwatermistrzowsko-technicznego i organizacyjno-archiwizacyjnego (2019 r.), zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej (2020 r.).

  W okresie pełnienia służby podnosił swoje kwalifikacje zawodowe na wyższych uczelniach cywilnych jak i Państwowej Straży Pożarnej. Ukończył:

  •    studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006 r.),

  •    studia magisterskie na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu (2015 r.),

  •    studia podyplomowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w PSP (SPO), na  Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (2017 r.),

  •    studia podyplomowe z zakresu BHP na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu (2019 r.)

  •    studia podyplomowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniem ratowniczym (SPK), a  Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (2021 r.).

  Wielokrotnie nagradzany za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych jaki i za wzorowe pełnieni obowiązków służbowych, między innymi:

  •    Medalem Srebrnym “Za Długoletnią Służbę” (2017 r.),

  •    Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciw Pożarowej” (2018 r.),

  •    Brązowym Medalem “Za Zasługi Dla Pożarnictwa” (2009 r.),

  •    Dyplomem Komendanta Głównego PSP (2019 r.).

  Od dnia 26 lutego 2021 roku mł. bryg. Adam Grunwald pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży.

  Serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie wielu sukcesów zawodowych,  sprostania wyzwaniom jakie czekają oraz realizacji zamierzonych planów i celów.

  Pracownicy i funkcjonariusze KP PSP w Chodzieży
  Zdjęcie: mł. bryg. Lucyna Rudzińska

  chodziez_powolanie_komendanta1_01

  chodziez_powolanie_komendanta1_02