CWRKDiZ w Pile zaprasza na konferencję | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

CWRKDiZ w Pile zaprasza na konferencję

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencję „EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE DUALNE – DROGĄ DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAWODOWEJ”, która odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku, godz. 10.00 – 13.30 w Sali Konferencyjnej Hotelu GROMADA, Al. Piastów 15, 64-920 Piła

Panele tematyczne:

Panel I:
WIELKOPOLSKA – INICJATOREM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAWODOWEJ
W tym między innymi: Rola CWRKDiZ w kształceniu dualnym i zawodowym w subregionie pilskim

Panel II:
KSZTAŁCENIE DUALNE I ZAWODOWE W TEORII I PRAWIE
W tym między innymi: Kształcenie dualne w świetle przepisów prawa oświatowego; Rzemieślniczy model kształcenia dualnego; Podstawy teoretyczne kształcenia w systemie dualnym; Rynek pracy – zawody deficytowe w subregionie pilskim i oczekiwane
w innowacyjnej gospodarce

Panel III:
JEDNOSTKI WSPIERAJĄCE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – DOBRE WZORCE
W tym między innymi: Udział samorządu terytorialnego w procesie kształcenia zawodowców;
Rola instytucji otoczenia biznesu w procesie kształcenia zawodowców

Panel IV:
NAUKA W SZKOLE, WARSZTAT W FIRMIE – WSPÓŁPRACA SZKÓŁ Z PRACODAWCAMI
W tym między innymi: Firma partnerem kształcenia dualnego; Szkoła uczestnikiem kształcenia dualnego zawodowców – przykłady dobrych praktyk

Udział w konferencji jest bezpłatny.

A.S.

cwrkdiz_zaprasza_na_konferencję00

cwrkdiz_zaprasza_na_konferencję01