Członkowie OSP z powiatu pilskiego spotkali się w Kruszewie | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Członkowie OSP z powiatu pilskiego spotkali się w Kruszewie

4 września 2019 r. na świetlicy szkoleniowej OSP Kruszewo zostało przeprowadzone spotkanie informacyjno-szkoleniowe z  Prezesami lub ich przedstawicielami jednostek OSP z terenu powiatu pilskiego.

Głównym celem spotkania było szczegółowe przedstawienie zasad wykorzystania środków z programu „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”. Środki finansowe, które w założeniu mają trafić do każdej OSP można wykorzystać na następujące cele i zadania:

•    organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,

•    organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

•    upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

•    propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Spotkanie było okazją do podziękowania trzem druhom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Białośliwia za ich wzorowe zachowanie po tym jak zauważyli groźny pożar w gospodarstwie rolnym. Okolicznościowe statuetki oraz dyplomy wręczyli Posłowie na Sejm RP Marta Kubiak i Marcin Porzucek w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Pile i Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile.

Gospodarzom spotkania jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie Posłowie na Sejm RP wręczyli umowę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który niebawem podniesie gotowości operacyjną gminy Ujście jak i całego powiatu pilskiego.

Spotkanie było również okazją do wręczenia umów związanych z przyznanymi dotacjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek OSP w roku 2019.

Ponadto podczas spotkania poruszono bieżące sprawy głownie z zakresu działalności operacyjnej a w tym m.in.:

– podsumowanie działań ratowniczo-gaśniczych w okresie letnim,

– podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas działań ratowniczych i szkoleniowych,

– podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas działań ratowniczych i szkoleniowych,

– przygotowanie do jesiennych przeglądów sprzętu w jednostkach OSP,

– prawidłowe rozliczanie dotacji – terminy, błędy…

KP PSP w Pile

czlonkowie_osp1_01

czlonkowie_osp1_07 czlonkowie_osp1_02 czlonkowie_osp1_03 czlonkowie_osp1_04 czlonkowie_osp1_05 czlonkowie_osp1_06