Darowizna Gminy Piła dla pilskiego Szpitala Specjalistycznego | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Darowizna Gminy Piła dla pilskiego Szpitala Specjalistycznego

  30 lipca prezydent Piły Piotr Głowski podpisał protokół zdawczo-odbiorczy do  umowy darowizny zawartej 13 lipca 2015 r. pomiędzy Gminą Piła a Powiatem Pilskim. Umowa dotyczy przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Oddziału Onkologii w Pile.

  Niniejszym dokumentem Prezydent przekazuje Staroście Pilskiemu pełnobranżowy projekt budowalny. W projekcie została określona zmiana sposobu użytkowania Oddziału Nefrologicznego na Oddział Onkologii poprzez adaptację pomieszczeń na IV piętrze istniejącego budynku Szpitala Specjalistycznego oraz dostosowanie istniejącego w budynku pralni korytarza do potrzeb komunikacji między Oddziałem Onkologii a Ośrodkiem Radioterapii.

  Dorota Semenov
  Rzecznik prasowy
  Urządu Miasta Piły

  darowizna_gminy_pila10

  darowizna_gminy_pila11