Dofinansowanie dla ZM PRGOK | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Dofinansowanie dla ZM PRGOK

dofinansowanie_do_prgok

ZM PRGOK poinformował o otrzymaniu dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przygotowany przez Związek Międzygminny projekt: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”  o całkowitej wartości 456 979,75 zł, dofinansowany został kwotą 314 980,11 zł.

Zakłada on m. in. szkolenia dla mieszkańców w sołectwach, kontynuowanie programu dla klas patronackich oraz dostawę wyposażenia ułatwiającego segregację do publicznych szkół, przedszkoli i żłobków na terenie ZM PRGOK.

UM Piły