Doświetlamy przejścia na dla pieszych na DK10 oraz DK11 | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Doświetlamy przejścia na dla pieszych na DK10 oraz DK11

  doswietlamy_przejscia

  W ramach Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa zrealizujemy kolejne doświetlenia przejść dla pieszych na DK10 w miejscowości Stara Łubianka oraz na DK11 w miejscowościach: Motylewo, Golęczewo, Ługi Ujskie, Chodzież, Jastrowie, Piła oraz Ujście.

  Umowa

  Podpisaliśmy umowę z Zakładem Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Józef Wojciechowski na kwotę 2 273 040,00 zł. Wykonawca zrealizuje zadania w ciągu 90 dni.

  Zakres prac

  Wykonawca ma za zadanie zaprojektowanie i budowę oświetleń dedykowanych dla przejścia dla pieszych na DK11 w miejscowościach:
  •    Motylewo
  •    Golęczewo
  •    Ługi Ujskie
  •    Chodzież
  •    Stara Łubianka
  •    Jastrowie
  •    Piła
  •     Ujście

  oraz DK10 w miejscowości Stara Łubianka.

  Program

  Głównym celem Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Określa on cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Program jest spójny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

  GDDKiA Poznań