Dotacja dla Ligi Ochrony Przyrody od Gminy Piła | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Dotacja dla Ligi Ochrony Przyrody od Gminy Piła

Dotacja_dla_Ligi OP

Gmina Piła przekazała Lidze Ochrony Przyrody – Okręgowi w Pile kwotę 7 500 złotych na realizację zadania publicznego pod nazwą „Ochrona przyrody w Polsce – Wielość form i bioróżnorodność na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego i rezerwatu Kuźnik”.

W ramach zadania odbędą się zajęcia, skierowane do uczniów pilskich szkół podstawowych, mające na celu zapoznanie ich z formami ochrony przyrody i bioróżnorodnością. Zajęcia te będą odbywały się w  rezerwacie Kuźnik oraz w Drawieńskim Parku Narodowym.

UM Piły
zdjęcie: B. Mirowski