Dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS – ponownie Rektorem | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS – ponownie Rektorem

  dr_mierzejewski_ponownnie
  27 lutego, odbyły się wybory rektora Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Kolegium Elektorów, w głosowaniu tajnym, podjęło decyzję o wyborze rektora na kolejną, czteroletnią kadencję. Miło nam poinformować, że kolejny raz Państwową Uczelnią Stanisława Staszica w Pile, kierował będzie dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS.

  Dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS – jest absolwentem UAM w Poznaniu, gdzie w roku 1982 ukończył z wyróżnieniem historię. Dysertację doktorską obronił w 1990 roku, a rozprawa habilitacyjna, pod tytułem

  „Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych”, ukazała się w 2011 roku.

  Rektor Mierzejewski jest związany z pilską Uczelnią od początku jej istnienia, tj. od 20 lat, kiedy to początkowo pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Humanistycznego, w roku 2001 został Prorektorem ds. dydaktyki i studentów, a od roku 2013 nieprzerwanie sprawuje funkcję Rektora Uczelni.

  Aleksandra Fabiszak
  Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile