Edukacja najmłodszych zimą | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Edukacja najmłodszych zimą

W styczniu 2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców powiatu chodzieskiego w placówkach oświatowych na terenie powiatu chodzieskiego oraz w siedzibie Komendy.

Najciekawsze zdaniem dzieci zajęcia odbyły się w jednostce, gdzie zaprezentowano „Mobilny symulator zagrożeń pożarowych”. Mobilny symulator zagrożeń pożarowych służy do demonstracji zagrożeń pożarowych i ekologicznych w przestrzeni prywatnej. Jest to profesjonalna makieta domu jednorodzinnego z pełnym wyposażaniem sterowana przez specjalnie stworzoną aplikację. W poszczególnych pomieszczeniach symulatora takich jak kuchnia, sypialnia czy łazienka zaaranżowano potencjalne zagrożenia pożarowe, a dzięki zainstalowanej w domku zadymiarce, w sposób obrazowy, można pokazać rozprzestrzenianie się dymu w budynku podczas pożaru np. sadzy w kominie, a także w jaki sposób działają: czujki dymu czy tlenku węgla.

W trakcie spotkań przybliżone zostały również tematy związane z zagrożeniami występującymi w domach i miejscach zamieszkania zbiorowego, podczas wypoczynku zimowego oraz w czasie spędzania czasu wolnego w miejscach niebezpiecznych m. in. na jeziorze pokrytym lodem. Ponadto omówiono profilaktykę przeciwdziałania zagrożeniom, z którymi uczniowie mogą spotkać się podczas ferii zimowych oraz przedstawiono bezpieczne sposoby spędzania czasu wolnego zimą omawiając akcję „Bezpieczne Lodowisko”. Spotkania odbyły się również w ramach akcji edukacyjnych „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczne ferie zimowe” oraz „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, w związku z trwającym okresem zimowym przestrzega przed przebywaniem na zamarzniętych stawach, jeziorach i rzekach – zabawa na lodzie zawsze niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach podczas ferii można uzyskać na stronie internetowej komendy http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/ zakładce „PORADY”.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: asp. Artur Binkowski

edukacja_najmlodszych_zima1_01

edukacja_najmlodszych_zima1_06 edukacja_najmlodszych_zima1_02 edukacja_najmlodszych_zima1_03 edukacja_najmlodszych_zima1_04 edukacja_najmlodszych_zima1_05