Edukacja w mieszkaniach gminy Szamocin | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Edukacja w mieszkaniach gminy Szamocin

W pierwszych dniach lutego 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży oraz druhowie OSP z terenu gminy Szamocin wspólnie z władzami i pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Szamocin przeprowadzili akcję edukacyjną w ramach kampanii „Czujka na straży  twojego bezpieczeństwa” oraz  „Czad i ogień – obudź czujność”.  

Akcja polegała na przekazywaniu dla rodzin wielodzietnych lub o niskich dochodach czujników tlenku węgla z wyświetlaczem, a zakupem w/w urządzeń zajęły się władze samorządowe gminy Szamocin. Przekazanie czujek odbyło się w obecności przedstawicieli samorządu gminnego, a funkcjonariusze PSP lub druhowie OSP przeprowadzili szkolenie z zasad montażu czujek oraz ich obsługi, a także poinformowali domowników o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego w tego typu obiektach.

Zakup powyższego sprzętu wpłynął na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w obiektach mieszkalnych na terenie gminy oraz pozwolił na wyposażenie mieszkań w czujniki tych rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na tego typu wydatek.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: archiwum

edukacja_w_mieszkaniach00

edukacja_w_mieszkaniach04 edukacja_w_mieszkaniach01 edukacja_w_mieszkaniach02 edukacja_w_mieszkaniach03