Edukacja wakacyjna półkolonii i obozu harcerskiego | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Edukacja wakacyjna półkolonii i obozu harcerskiego

Funkcjonariusze Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, w ramach ogólnopolskich akcji edukacyjno-informacyjnych „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Kręci mnie bezpieczeństwo – nad wodą”, „Bezpieczne wakacje”, „STOP pożarom traw”, „CZAD i OGIEŃ – obudź czujność” przeprowadzają na terenie całego powiatu chodzieskiego pogadanki połączone z kontrolą miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto uczestnicy półkolonii lub kolonii odwiedzają siedzibę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Chodzieży zapoznając się z ciężką pracą strażaka, otrzymując również pełną wiedzę na temat zagrożeń jakie mogą spotkać każdego podczas wakacyjnego wypoczynku.

12 lipca 2018 roku strażacy z KP PSP w Chodzieży przeprowadzili ponadto kontrole połączoną z pogadanką edukacyjną dla harcerzy obozowiska zlokalizowanego na terenie leśnym w gminie Chodzież w Nadleśnictwie Podanin. W trakcie spotkania zapoznano uczestników obozowiska z zagrożeniami występującymi w lesie, niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą silny, porywisty wiatr oraz burze. Omówiono sposoby oraz procedury postępowania na wypadek nagłego zagrożenia na terenie obozu oraz zapoznano wszystkich z zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i zabezpieczania terenu przed powstaniem pożaru w lesie. Na zakończenie przypomniano o bezpiecznym postępowaniu podczas zabaw na akwenach wodnych w okresie wakacji letnich.

Spotkania edukacyjne odbywały się wspólnie z udziałem funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. W akcjach edukacyjnych związanych z wypoczynkiem w czerwcu i w lipcu wzięło udział przeszło 400 dzieci i młodzieży.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, rozwagi i trzeźwego umysłu podczas wypoczynku nad wodą!  Jeśli Twoje dzieci są w wodzie, miej nad nimi ciągły nadzór (nawet na moment nie spuszczaj ich z oka) również gdy umieją pływać. Jedno zachłyśnięcie może się skończyć utonięciem!

Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach podczas wakacji można uzyskać na stronie internetowej komendy http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/ zakładce „PORADY”.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: archiwum JRG PSP w Chodzieży

edukacja_wakacyjna_polkolonii01

edukacja_wakacyjna_polkolonii02 edukacja_wakacyjna_polkolonii03 edukacja_wakacyjna_polkolonii04 edukacja_wakacyjna_polkolonii05 edukacja_wakacyjna_polkolonii06 edukacja_wakacyjna_polkolonii07