Elektromobilność w praktyce. Podpisanie listu intencyjnego dot. współpracy Piły z PSPA | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Elektromobilność w praktyce. Podpisanie listu intencyjnego dot. współpracy Piły z PSPA

W ostatnich latach temat elektromobilności stał się coraz bardziej popularny. 10 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Miasta Piły odbyła się 21. odsłona cyklu szkoleń „Elektromobilność w praktyce”. W ramach szkoleń eksperci Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych – PSPA, praktycy i konsultanci ze specjalistycznym doświadczeniem sektorowym oraz wiedzą zdobytą w branży, w przystępny sposób poruszali zagadnienia związane z ideą wdrażania elektromobilności w samorządzie.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada liczne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego. Już w 2020 roku gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców powinny zapewnić udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów na poziomie 10 proc. Podobne wymogi dotyczą świadczenia usługi komunikacji miejskiej oraz innych zadań własnych gminy. Cykl szkoleń organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) – największą organizację branżową, zajmująca się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed administracją lokalną.

O tym, że w Pile czuć pozytywne nastawienie do samochodów elektrycznych świadczy fakt, że podczas szkolenia został podpisany list intencyjny z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych, celem podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce.

- Podpisany list intencyjny z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych daje nam wiedzę, możliwości współpracy z branżą. Nie możemy działać w oderwaniu od wiedzy technicznej od tego, co w tej chwili jest oferowane. Spotkania tego typu jak to dzisiejsze to jest doskonała kopalnia wiedzy na temat najnowszych technologii – najłatwiej w ten sposób pozyskiwać informacje, najłatwiej poznawać na bieżąco technologie i to, w co można inwestować. To nie tylko inwestycja w transport miejski, bo jeżeli mówimy o ogniwach wodorowych to tylko źródło energii dla silników elektrycznych, które mogą być wykorzystywane wszędzie. Właściwie myślimy w bardzo dużym zakresie o mieszkaniach, o tym żeby ogrzewać na przykład nowe osiedle prądem elektrycznym, ale niepochodzącym z sieci, lecz z naszych własnych zasobów - mówi Prezydent Piły Piotr Głowski.Chcielibyśmy – podobnie jak to jest ze stacjami benzynowymi, których nie prowadzi samorząd miasta – żeby naturalnym elementem rozwoju sieci było powstawanie sieci prywatnych, które będą zarówno sprzedawały prąd, jak i tych, które za chwileczkę będą sprzedawały wodór - dodaje prezydent miasta.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wyróżniło także magistrat certyfikatem „Miasta przyjaznego elektromobilności”.

Szkolenie zakończyła praktyczna prezentacja pojazdów elektrycznych oraz stacji ładowania.

Sebastian Daukszewicz

elektromobilnosc_w_praktyce1_01

elektromobilnosc_w_praktyce1_14 elektromobilnosc_w_praktyce1_02 elektromobilnosc_w_praktyce1_03 elektromobilnosc_w_praktyce1_04 elektromobilnosc_w_praktyce1_05 elektromobilnosc_w_praktyce1_06 elektromobilnosc_w_praktyce1_07 elektromobilnosc_w_praktyce1_08 elektromobilnosc_w_praktyce1_09 elektromobilnosc_w_praktyce1_10 elektromobilnosc_w_praktyce1_11 elektromobilnosc_w_praktyce1_12 elektromobilnosc_w_praktyce1_13