Europa Donna o raku piersi | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Europa Donna o raku piersi

W gościnnych progach Starostwa Powiatowego w Pile 20 maja br. odbyła się konferencja popularno-naukowa pt. „Czy raka piersi można uniknąć, jak go leczyć i jak wykryć”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Pile. Gośćmi konferencji byli m.in. starosta pilski Eligiusz Komarowski i etatowy członek zarządu Przemysław Pochylski.

- To co panie robicie jest piękne i odpowiedzialne. Jesteście nie tylko zaangażowane ale i silne duchem, zarażacie tym optymizmem wiele kobiet – mówił starosta pilski Eligiusz Komarowski. - My również jako powiat uczestniczymy w działaniach profilaktyki nowotworów w ramach programu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa. Dzięki temu w naszym Szpitalu Specjalistycznym wykonywane są bezpłatne badania nie tylko piersi ale również jelita grubego oraz oskrzeli i płuc. Co ważne zapewniamy dowóz pacjentów z miejsca zamieszkania do szpitala i z powrotem do domu. Osobiście doceniam to co – jako stowarzyszenie – robicie w zakresie profilaktyki raka piersi.

Stowarzyszenia Europa Donna działa w Pile od siedmiu lat i angażuje się w wiele przedsięwzięć związanych z edukacją w zakresie zapobiegania rakowi piersi.

- Do naszego stowarzyszenia należy ok. 40 pań i reprezentują one bardzo różne profesje – mówi Jolanta Katarzyna Przyborowska, prezes stowarzyszenia Europa Donna w Pile. – Staramy się działać bardzo aktywnie, uczestniczymy w marszach zdrowia, uczestniczymy też w konferencjach szkoleniowych po to by ciągle się dokształcać, wychodzimy z prelekcjami do młodzieży szkolnej oraz do mam dzieci przedszkolnych, organizujemy również bale charytatywne. Środki zebrane podczas akcji charytatywnych oraz pozyskane z 1 procenta przeznaczamy m.in. na dofinansowywanie badań mammograficznych oraz USG piersi w szpitalu specjalistycznym w Pile i w mammobusach.

W konferencji uczestniczyły też członkinie Europa Donna z Legnicy, Dębicy i Nowego Sącza. Gościem specjalnym konferencji była senator RP dr Dorota Czudowska, prezes Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi.

- Europa Donna zrzesza kobiety, które chcą pracować na rzecz innych kobiet, na rzecz młodych dziewcząt, aby uczyć ich profilaktyki, wczesnego wykrywania i pomagać kobietom, które już są chore – mówi senator RP dr Dorota Czudowska. - Wiemy tyle o raku piersi, że możemy mówić innym paniom co powinny robić aby nie zachorować.

Podczas konferencji mówiono o medycznych i psychicznych aspektach raka piersi. Konferencja inaugurowała XIX Zjazd Delegatów Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

europa_donna00

europa_donna06 europa_donna01 europa_donna02 europa_donna03 europa_donna04 europa_donna05