Geoinformatyka – nowy kierunek w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Geoinformatyka – nowy kierunek w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile

Nadnotecki Instytut UAM w Pile oferuje wyjątkową możliwość zastania inżynierem informatykiem i specjalistą od GIS-u – Systemów Informacji Geograficznej. Oferta skierowana jest od nowego roku akademickiego do kandydatów interesujących się informatyką oraz geografią. Studia geoinformatyczne mają charakter interdyscyplinarny i korzystają z takich obszarów nauki jak: informatyka, geodezja, statystyka czy kartografia. Studia są więc skierowane do absolwentów szkół średnich w szczególności z klas z rozszerzeniem nauk ścisłych. Powstanie kierunku wynika z analizy rynku pracy i zapotrzebowania na inżynierów łączących wiedzę informatyczną z wiedzą geodezyjno-kartograficzną. Rekrutacja rusza w czerwcu.

Geoinformatykę, jako specjalność na inżynierskim kierunku informatycznym – technologie informatyczne będzie można studiować wyłącznie w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile. Specjalność ta prowadzona będzie we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki oraz Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych. Specjalność GEOINFORMATYKA ma charakter kierunku unikatowego, przez co zwiększają możliwość uzyskania atrakcyjnego zawodu, tak dla mieszkańców subregionu pilskiego, jak i szerzej – dla osób z całej Polski.

- Dzięki współpracy naszych wydziałów była możliwość stworzenia specjalności o nazwie Geoinformatyka. W Pile proponujemy studia pierwszego stopnia, które będą obejmowały zarówno nauki informatyczne jak i nauki geograficzne. Będą to studia inżynierskie, które będą trwać 7 semestrów. W Poznaniu od 15 lat kształcimy w kierunku geoinformacja i obserwujemy losy absolwentów. Muszę przyznać, że na początku mieli kłopoty ze znalezieniem pracy. Pracodawcy nie wiedzieli jak skonsumować tych absolwentów. To się zmieniło i od kilku lat są rozchwytywani – znajdują dobre zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. Są cennymi fachowcami. Mam nadzieję, że absolwenci po kierunku Geoinformatyka też szybko znajdą dobrą pracę – mówi prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński z Instytutu Geoekologii i Geoinformacji UAM w Poznaniu.

Zadaniem studiów jest kształcenie SPECJALISTÓW z ZAKRESU PROJEKTOWANIA, WDRAŻANIA, ADMINISTROWANIA I UŻYTKOWANIA oprogramowania GIS (Geographic Information System – systemy informacji geograficznej). Oprogramowanie ma szerokie zastosowanie w urbanistyce, geodezji, dokumentacji zasobów, a także w wielu sektorach gospodarki, m.in.: w telekomunikacji, energetyce, bankowości i ubezpieczeniach, geomarketingu, bezpieczeństwie i obronności, turystyce, logistyce i transporcie, ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym, geologii czy leśnictwie.

W sferze postępu cywilizacyjnego obserwuje się przechodzenie współczesnych społeczeństw od społeczeństwa obywatelskiego poprzez społeczeństwo informacyjne do społeczeństwa geoinformacyjnego. Społeczeństwo geoinformacyjne korzysta ze zdobyczy nauki o informacji geograficznej oraz geotechnologii. Większość budowanych obecnie nowoczesnych systemów informatycznych do swego działania wymaga dostępu do różnorodnych map cyfrowych zaczynając od prostych map adresowych, poprzez zobrazowania lotnicze i satelitarne, po trójwymiarowe modele miast i zaawansowane mapy prezentujące infrastrukturę techniczną. Prawie każdy kto korzysta z urządzeń mobilnych tj, tabletów, smartfonów potrzebuje zlokalizować się w przestrzeni i nawigować do wybranych celów. To wszystko sprawia, że istnieje potrzeba tworzenia innowacyjnych produktów geoinformacyjnych.

Geoinformatyk poszukiwany

Na rynku pracy potrzebni są specjaliści inżynierowie posiadający gruntowną wiedzę geoinformatyczną oraz mający odpowiednią perspektywę zastosowań geoinformacji w życiu codziennym, zarówno profesjonalnym jak i prywatnym. Absolwenci kierunku będą mogli założyć własną działalność gospodarcza lub podjąć pracę w nowoczesnych przedsiębiorstwach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych, w tym produkujących oprogramowanie klasy GIS i aplikacje nawigacyjne; w firmach informatycznych; w administracji w ramach służby geodezyjnej i kartograficznej oraz wszelkich instytucjach wykorzystujących zasoby danych przestrzennych. Tworzenie nowoczesnych produktów geoinformatycznych to nie tylko rozwiązywanie trudnych zagadnień inżynierskich, ale także tworzenie aplikacji do codziennego użytku.

Ostanie lata ukazują specyficzne zmiany w wielu dziedzinach wiedzy i działalności ludzi. W sferze postępu cywilizacyjnego obserwuje się przechodzenie współczesnych społeczeństw od społeczeństwa obywatelskiego poprzez społeczeństwo informacyjne do społeczeństwa geoinformacyjnego. społeczeństwo geoinformacyjne korzysta ze zdobyczy nauki o informacji geograficznej oraz geotechnologii. Nikt już sobie dzisiaj nie wyobraża działalności człowieka w jakiejkolwiek dziedzinie gospodarowania bez informacji pochodzącej ze zdalnej rejestracji, bez informacji satelitarnej, bez szybkiego przetwarzania dużych ilości danych w czasie rzeczywistym. Właśnie geoinformacja wraz z technologiami geoprzestrzennymi tworzą dziś niezbędny atrybut nowoczesnego rozwoju społeczeństwa, scalając systemy informacji geograficznej z światowymi systemami lokalizacyjnymi i zdalną rejestracją.

Celem studiów na specjalności GEOINFORMATYKA jest przygotowanie do pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych, twórczych absolwentów, którzy będą mogli działać na konkurencyjnym globalnym rynku. Powyższy cel realizuje jedną z misji UAM, dotyczącą tworzenia elit życia społecznego i gospodarczego.

REKRUTACJA od czerwca 2018 r. Zostajesz studentem Technologii Informatycznych i od trzeciego semestru wybierasz specjalność – Geoinformatykę. Studia rozpoczynają się w październiku 2018.

Wydarzeniem promującym – na zasadzie otwartych drzwi – specjalności Geoinformatyka na kierunku Technologie Informatyczne będzie skierowane do kandydatów na studia wydarzenie „GIS DAY PIŁA”, który zaplanowano na 9 marca w godzinach 10.00 -13.00 . Miejsce Nadnotecki Instytut UAM w Pile ul. Kołobrzeska 15.

Sebastian Daukszewicz

geoinformatyka_w_uam00

geoinformatyka_w_uam16 geoinformatyka_w_uam01 geoinformatyka_w_uam02 geoinformatyka_w_uam03 geoinformatyka_w_uam04 geoinformatyka_w_uam05 geoinformatyka_w_uam06 geoinformatyka_w_uam07 geoinformatyka_w_uam08 geoinformatyka_w_uam09 geoinformatyka_w_uam10 geoinformatyka_w_uam11 geoinformatyka_w_uam12 geoinformatyka_w_uam13 geoinformatyka_w_uam14 geoinformatyka_w_uam15