H2 Piła na Targach Hydrogen Technology Europe EXPO w Bremie | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  H2 Piła na Targach Hydrogen Technology Europe EXPO w Bremie

  h2_pila_na_targach

  Delegacja Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, uczestniczyła w wydarzeniu Hydrogen Technology Expo Europe w Bremie, w dn. 20-21 października 2021 r. W skład delegacji weszli przedstawiciele biznesu i jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in. Beata Dudzińska – Zastępca Prezydenta Piły.

  Hydrogen Technology Expo Europe to jedne z największych w Europie i na świecie wydarzeń skupiających specjalistów z branży technologii wodorowych oraz przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i wodorowej. Składające się z wystawy i konferencji wydarzenie przyciągnęło ponad 2,5 tys. profesjonalnych uczestników, 117 wystawców oraz 108 prelegentów.

  Członkowie delegacji wzięli udział m.in. w spotkaniach z Panią Kristiną Vogt, Senator Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy ds. Gospodarki, Pracy i Europy, Panią Nienke Homan, Minister ds. transformacji energetycznej Prowincji Groningen (Niderlandy), przedstawicielami TFP Hydrogen Products, centrum naukowo-technologicznego ECOMAT w Bremie oraz projektów H2B i HyTracks realizowanych na Uniwersytecie w Bremie.

  Jak zauważa Beata Dudzińska: - Wodór to temat, wokół którego nadal jest więcej znaków zapytania niż odpowiedzi, jednak jest to oczywisty kierunek, który należy obrać jeżeli chcemy realnie wpłynąć na ochronę środowiska i zacząć wycofywać szkodzące mu technologie. W Pile aktualnie trwa nabór w konkursie na projekt osiedla Zielone Wzgórza, które obok wielu przyjaznych środowisku rozwiązań zakłada również wykorzystanie technologii wodorowej. Do zauważalnych już zmian floty komunikacji publicznej dołączą autobusy wodorowe. To tylko wybrane fragmenty tworzonego łańcucha połączeń, w którym wodór przechodząc ścieżkę od produkcji, magazynowanie przez dystrybucję, po szerokie zastosowanie znajdzie również odbiorców lokalnej gospodarki.

  Udział w wydarzeniu realizowany był w ramach projektu konkursowego „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

  Źródło i zdjęcia: UMWW w Poznaniu