Kampania „16 Dni Bez Przemocy” | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

  kampania_16_dni

  16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona jest wspieraniu i koordynacji pracy, mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

  Wybrano dni pomiędzy 25 listopada Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia – światowy Dzień AIDS oraz 6 grudnia – rocznica masakry w Montrealu.

  Czemu służy Kampania?

  Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  •    rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,

  •    wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,

  •    budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,

  •    zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,

  •    wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,

  •    tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet

  Link do strony internetowej kampanii:
  http://kampania16dni.pl
  https://www.cwgl.rutgers.edu

  Źródło informacji: Natalia Wysocka, Wydział Spraw Społecznych
  UM Wałcz