Kolejne dofinansowania na wymianę kotłów w Gminie Szydłowo | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Kolejne dofinansowania na wymianę kotłów w Gminie Szydłowo

kolejne_dofinansowania

11 maja 2020 r. zostały podpisane kolejne umowy na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła.

Nabór wniosków rozpoczęto z dniem 1 stycznia 2020 r. i zakończono 31 marca 2020 r. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakup i instalacja proekologicznego źródła ciepła spełniającego wymagania normy „Ekoprojektu” i trwała likwidacja starego kotła o niskiej sprawności energetycznej Program jest skierowany także do przedsiębiorców.

W ramach projektu w 2020 r złożono 21 wniosków. Wnioskodawcy mogą liczyć na zwrot maksymalnie 50 procent wydatków poniesionych w związku z wymianą pieca, jednak kwota dofinansowania nie może przekroczyć 5 000 złotych. Na powyższe cele w roku bieżącym przeznaczono 50 tys. zł, w całości pochodzące z budżetu gminy.

szydłowo.pl