Kolejni repatrianci zaproszeni do Piły | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Kolejni repatrianci zaproszeni do Piły

  kolejni_repatrianci

  Rada Miasta Piły na wniosek Prezydenta Piotra Głowskiego podjęła kolejną uchwałę w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin. Dzięki niej możliwe będzie zaproszenie do Piły kolejnych trzech osób z Kazachstanu. Będzie to już 8 rodzina, która od 2014 roku pojawi się w naszym mieście.

  We wspomnianym dokumencie Urząd Miasta deklaruje zapewnienie repatriantom lokalu mieszkalnego położonego w Śródmieściu, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia oraz zapewnienie wszelkiej pomocy organizacyjną w okresie adaptacji.

  - Pozytywne doświadczenia związane z dotychczasowymi repatriacjami utwierdzają nas w przekonaniu, że warto zapraszać kolejne rodziny. Z przyjemnością podpiszę dokumenty w tej sprawie. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, nasi nowi mieszkańcy pojawią się w Pile w pierwszym kwartale przyszłego roku – podsumowuje prezydent Piotr Głowski.

  Zanim to nastąpi, w wybranym lokalu zostaną przeprowadzone konieczne prace remontowe. Działanie to będzie realizowane dzięki dotacji pozyskanej od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie ustawy o repatriacji. Dotacja pozwoli również na zakup mebli, sprzętu RTV i AGD oraz innego niezbędnego wyposażenia.

  Zaproszeni mieszkańcy pochodzą z miejscowości Biełojarka w Republice Kazachstanu. Pierwsza z zaproszonych osób w wieku pięciu lat trafiła tam w 1936 roku, pozostałe dwie urodziły się już w Kazachstanie. Nasi nowi mieszkańcy nie będą sami. W Pile są już ich dzieci z wcześniejszych repatriacji. Osoby te z powodzeniem wtopiły się w życie naszego miasta. Tutaj pracują, chodzą do przedszkoli, uczą się i uczestniczą w uroczystościach i wydarzeniach. Obecnie w Pile mieszka 27 repatriantów i członków ich rodzin.

  Bartosz Mirowski