Konferencja „Myślę, więc… segreguję!” | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Konferencja „Myślę, więc… segreguję!”

21 września Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi zorganizował w budynku Invest Parku konferencję poświęconą rozwojowi selektywnej zbiórki odpadów – korzyściom, jakie segregacja przynosi środowisku naturalnemu i sposobom na rozpowszechnienie tej formy oszczędzania surowców dla przyszłych pokoleń.

- Konferencja odbywa się pod hasłem „Myślę, więc… segreguję”. Musimy podczas niej odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim miejscu jesteśmy i co nas czeka. Unia Europejska nałożyła na nas określone wskaźniki i jeśli selektywna zbiórka będzie się u nas rozwijała w dotychczasowym tempie, to za 2016 rok możemy zapłacić karę. Jeżeli tempo rozwoju się nie zwiększy w 2017 i 2018 roku – to zostaną nałożone wysokie kary. W 2020 roku mogą one nawet przekroczyć milion złotych. Tu nie chodzi o to, aby straszyć. Chcemy powiedzieć mieszkańcom, że to właśnie dzisiaj jest ten dzień, w którym trzeba podjąć decyzję o przejściu na selektywną zbiórkę – i dla środowiska i dla naszych wnuków i dla naszej… kieszeni. Kar i związanej z nimi podwyżki opłat można jeszcze uniknąć. Ale segregujących – i to segregujących rzetelnie – musi być dużo więcej! Inaczej wszyscy, być może już od stycznia, złapią się za portfele – mówi Zygmunt Jasiecki, przewodniczący zarządu Związku Międzygminnego „PRGOK”. - W konferencji udział biorą nie tylko samorządowcy, ale również ludzie, którzy w swoich środowiskach będą mieli okazję podzielenia się wiedzą, którą tutaj posiądą. Są prezesi spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, Straż Miejska, Policja. Razem będziemy szukali sposobu m.in. na zmobilizowanie mieszkańców naszych miast i wsi do ,,nawrócenia ekologicznego”, o które apeluje papież Franciszek.

Troska o Ziemię, o jej stan, o ilość zasobów naturalnych, jakie zostawimy w spadku naszym dzieciom i wnukom jest codziennym obowiązkiem spoczywającym na naszych barkach. Ufamy, iż idea odzyskiwania surowców ze strumienia odpadów komunalnych i kierowanie ich do ponownego przerobu jest bliska nie tylko nam, ale również Państwu. To najlepsza, najtańsza i najefektywniejsza metoda ochrony środowiska człowieka, od której dziś nie ma odwrotu.

Sebastian Daukszewicz

konferencja_mysle00

konferencja_mysle44 konferencja_mysle01 konferencja_mysle02 konferencja_mysle03 konferencja_mysle04 konferencja_mysle05 konferencja_mysle06 konferencja_mysle07 konferencja_mysle08 konferencja_mysle09 konferencja_mysle10 konferencja_mysle11 konferencja_mysle12 konferencja_mysle13 konferencja_mysle14 konferencja_mysle15 konferencja_mysle16 konferencja_mysle17 konferencja_mysle18 konferencja_mysle19 konferencja_mysle20 konferencja_mysle21 konferencja_mysle22 konferencja_mysle23 konferencja_mysle24 konferencja_mysle25 konferencja_mysle26 konferencja_mysle27 konferencja_mysle28 konferencja_mysle29 konferencja_mysle30 konferencja_mysle31 konferencja_mysle32 konferencja_mysle33 konferencja_mysle34 konferencja_mysle35 konferencja_mysle36 konferencja_mysle37 konferencja_mysle38 konferencja_mysle39 konferencja_mysle40 konferencja_mysle41 konferencja_mysle42 konferencja_mysle43