Konkurs na mural z rybołowami w centrum Piły! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Konkurs na mural z rybołowami w centrum Piły!

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszego projektu muralu. Zostanie on wykonany na ścianie kamienicy przy ul. Towarowej 4a-6a w Pile.

Mural powinien być artystyczną realizacją idei projektu rozwojowego Lasów Państwowych „Ochrona rybołowa Pandion Haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”.

Ma on pełnić rolę w budowaniu świadomości społecznej i wskazać istotę ochrony gatunkowej tego ptaka.

Partnerami przedsięwzięcia są: Lasy Państwowe, Enea Operator sp. z o.o. oraz Miasto Piła.

Zachęcamy wszystkich artystów do zapoznania się z Regulaminem i wzięcia udziału w konkursie!

Więcej na stronie https://www.pila.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/konkurs-na-mural-z-rybolowami

Dominika Nadolna RDLP w Pile

konkurs_na_mural1_01

konkurs_na_mural1_02