Konkursy dla organizacji pozarządowych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Konkursy dla organizacji pozarządowych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa

Samorząd województwa wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków w otwartych konkursach ofert na realizacje w formie wspierania zadań publicznych województwa w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2020.
konkursy_dla_organizacji

Konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych. Zadania objęte dofinansowaniem to m. in.:

- organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez turystycznych i krajoznawczych o znaczeniu minimum ponadregionalnym, promujących walory turystyczne województwa wielkopolskiego,

- organizacja przeglądów i festiwali turystycznych oraz konkursów wiedzy turystyczno – krajoznawczej o znaczeniu minimum ponadlokalnym (celem jest podnoszenie wiedzy turystycznej i krajoznawczej o Wielkopolsce, a adresaci konkursu to przede wszystkim dzieci i młodzież z terenu woj. Wielkopolskiego oraz studenci szkół wyższych położonych na terenie województwa),

- organizacja konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów oraz wizyt studyjnych,

- działania promujące wielkopolskie produkty turystyki kulturowej, aktywnej, przyrodniczej.

Termin składania ofert mija 10 stycznia, dostępne środki to 140 000 złotych, a maksymalna kwota dotacji to 15 000 zł na jedną ofertę.

Drugi konkurs dotyczy infrastruktury turystycznej. Zadania objęte dofinansowaniem to m. in. wytyczanie i znakowanie lub odnawianie oznakowania szlaków turystyki aktywnej i kulturowej, rozwój ogólnodostępnej infrastruktury towarzyszącej na szlakach (tablice informacyjne, miejsca odpoczynku, punkty serwisowe, elementy małej infrastruktury), modernizacja i rozwój istniejących oraz budowa nowych przystani kajakowych i marin na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski, zwiększanie dostępności obiektów turystyki aktywnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Termin składania ofert mija 10 stycznia, dostępne środki to 80 000 złotych.

Czas na realizację zadań – od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje kliknij tutaj.

red