Konsultacje społeczne w sprawie reklam za pomocą ankiety | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Konsultacje społeczne w sprawie reklam za pomocą ankiety

  Ruszają konsultacje społeczne dotyczące tzw. „Kodeksu reklamowego”. Opinie, które miasto uzyska od mieszkańców za pomocą przygotowanej ankiety będą brane pod uwagę przy opracowaniu projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Konsultacje odbędą się w okresie od 25 lutego do 31 marca 2016 r.

  - We wrześniu ubiegłego roku weszła w życiu ustawa pozwalająca w jakiś sposób uregulować formy oraz tryb, w jakim mogą na przestrzeni miasta pojawiać się reklamy, szyldy, w jaki sposób powinny wyglądać ogrodzenia, czyli wszystkie te rzeczy, które nie powinny przesłaniać nam piękna naszego miasta. Prezydent w grudniu powołał zespół, który powinien opracować taki kodeks postępowania w tym zakresie. Do tego zespołu zaprosiliśmy wszystkie osoby, które na co dzień udzielają zgody bądź mają wpływ jak ta przestrzeń powinna wyglądać.  Mamy ustawę, mamy zespół i teraz przyszła pora, aby włączyć mieszkańców i uzyskać od nich opinię: czy reklamy im przeszkadzają czy pomagają.W tym ma pomóc ankieta konsultacyjna – mówi Beata Dudzińska, zastępca prezydenta Piły. - Wnioski z ankiety będą bardzo pomocne w kształtowaniu takiego kodeksu, który przyczyni się do realnego uporządkowania przestrzeni w mieście tak, aby uzyskać ostateczny efekt.

  Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez przyjmowanie opinii za pomocą ankiety. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły, w BIP i na stronie internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl. Ankieta dostępna jest również w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Piły.

  - Chcemy uzyskać opinię od każdej osoby od 16 roku życia, która da nam takie pole działania, aby odpowiednie zapisy wprowadzić do uchwały – dodaje Iwona Wojtecka, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej UM Piły.

  Pytania zawarte w ankiecie:

  1. Czy sądzi Pan/Pani, że widoczny jest nadmiar reklam na terenie miasta Piły?

  2. Czy korzystał Pan/Pani z informacji widniejących na nośnikach reklamowych w mieście i jak często?

  3. Czy w Pile znajdują się osiedla, dla których należałoby ograniczyć ilość reklam, jeżeli tak to które? (Koszyce/Jadwiżyn/Podlasie/Motylewo/Górne/Śródmieście/Gładyszewo/Staszyce/Zamość)*

  4. Czy Pana/Pani zdaniem lokalizowanie reklam powinno zostać ograniczone czy powinno być zakazane?

  5. Czy uważa Pan/Pani, że należy określić standardy wykonania szyldów oraz tablic reklamowych?

  6. Czy należy określić standardy wykonania ogrodzeń?

  7. Czy w Pile należy zakazać grodzenia osiedli wielorodzinnych?

  8.Czy zgadza się Pan/Pani z opinią, że należy wprowadzić z tytułu lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych dodatkową opłatę reklamową?

  9. Czy ma Pan/Pani własne spostrzeżenia i uwagi dotyczące szyldów, reklam obiektów małej architektury oraz ogrodzeń w mieście? Jeżeli tak to jakie?

  Sebastian Daukszewicz

  konsultacje_spoleczne01

  konsultacje_spoleczne02 konsultacje_spoleczne03 konsultacje_spoleczne04