Krystyna Łybacka nominowana do nagrody „Najlepszy poseł w dziedzinie edukacji, kultury i mediów” | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Krystyna Łybacka nominowana do nagrody „Najlepszy poseł w dziedzinie edukacji, kultury i mediów”

  krystyna_lybacka_nominowana

  Europosłanka Krystyna Łybacka została nominowana przez europejski magazyn The Parliament Magazine do nagrody – NAJLEPSZY EUROPOSEŁ W DZIEDZINIE EDUKACJI, KULTURY I MEDIÓW.

  The Parliament Magazine co roku wybiera, w poszczególnych kategoriach tematycznych, trójkę najlepszych Europosłów, którzy szczególnie wyróżniają się swoją pracą i zaangażowaniem na rzecz budowania polityk unijnych oraz przybliżania Unii Obywatelom.

  Tegoroczne nagrody mają szczególny charakter, gdyż są przyznawane w roku wyborczym. Biorą one pod uwagę wcześniejsze osiągnięcia Europosła, jego stały wkład na rzecz rozwijania projektu europejskiego oraz pracę Europosła w regionie.

  •    Pani Poseł Krystyna Łybacka pracuje w komisjach parlamentarnych: Kultury i Edukacji (CULT) oraz Przemysłu, Badań Naukowych i Energii; w delegacjach: do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja oraz do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO.

  •    Pani Poseł reprezentuje Parlament Europejski m.in. w: Narodowej Szkole Administracji Publicznej we Francji (École nationale d’administration – ENA) oraz Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii (EIT).

  •    Pani Poseł jest wiceprzewodniczącą Europejskiej Platformy uczenia się przez całe życie.

  •    Z ramienia frakcji Socjalistów i Demokratów (S&D) Poseł Krystyna Łybacka jest stałym sprawozdawcą ds. programu Erasmus+, kluczowego unijnego programu w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

  •    Pani Poseł jest także sprawozdawcą największego w tej kadencji raportu komisji CULT  dot.  modernizacji edukacji w Unii Europejskiej.

  •    Pani Poseł Łybacka otrzymała również specjalne wyróżnienie około 30 organizacji pozarządowych – ON OUR WATCH, które monitorują prace Posłów w Parlamencie Europejskim.

  MEP Awards 2019 | Full Shortlist: http://www.mepawards.eu/shortlist .

  Bolesław Janas