Łaskawa zima sprzyja inwestycjom w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Łaskawa zima sprzyja inwestycjom w Pile

  Tegoroczna zima jak na razie jest bardzo łaskawa. Sporadyczne przymrozki i opady śniegu nie przeszkadzają w kontynuowaniu prac budowlanych. Dodatnie temperatury w ostatnich tygodniach umożliwiły wielu firmom kontynuowanie prac na terenach inwestycji. Również Urząd Miasta Piły i jednostki organizacyjne ogłosiły lub ogłaszają kolejne przetargi na inwestycje miejskie. 22 lutego na konferencji prasowej Piotr Głowski poinformował o kilku inwestycjach, które planowane są w tym roku w Pile.

  Zarząd Dróg i Zieleni wybrał wykonawców zadania pn: „Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile – II etap”.  Tu będą wykonane dwa zadania. Pierwsze zdanie, które dotyczy odcinka od ul. Roosevelta do ul. Kusocińskiego łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Kusocińskiego i ul. Okólną wykona firma STRABAG Spółka z o.o. z Pruszkowa za kwotę brutto – 3.547.204,38 zł, a drugie zadanie, które będzie polegać na zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i rowerzystów ul. Bydgoska 79 wykona firma Roboty Drogowo Budowlane – Jacek Karpiński ze Złotowa za kwotę brutto – 73.166,60. Pracę polegać będą m.in. na budowie małego ronda dwupasmowego o średnicy zewnętrznej 40 m (obecnie skrzyżowanie ul. Kusocińskiego z ul. Okólną ) wraz z przebudową odcinków wlotów na skrzyżowanie, budowę i przebudowę zjazdów, budowę i przebudowę zatok autobusowych, ciągów pieszo rowerowych, chodników, oświetlenia. Ta inwestycja spowoduje, że w tej części miasta pojawią się utrudnienia w ruchu drogowym.Wskazany jest objazd ul. Karpacką, która niedawno została oddana do użytku.

  Widomo już, że Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Nickel Sp. z o.o. wybuduje Ośrodek Radioterapii w Pile. Nickel zaproponował najniższą cenę, mianowicie 20 656 831,84 złotych brutto. Zgodnie z umową wykonawca musi wybudować i oddać do użytkowania obiekt nie później jak w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy, czyli mniej więcej do marca 2018 roku.

  Remont czeka ulicę Szybowników pomiędzy ul. Spadochroniarzy a ul. Koszalińską w Pile. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert to  29.02.2016. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty: wycinka drzew i krzewów kolidujących z zakresem przebudowy drogi, budowa i przebudowa zjazdów, budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych i chodników, wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, budowa odwodnienia, demontaż i budowa oświetlenia, roboty wykończeniowe, w tym humusowanie oraz obsianie mieszankami traw, montaż urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu. Zakończenie: 14.08.2016.

  Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej. Obszar inwestycji zlokalizowany jest w pobliżu osiedla Podlasie w strefie przemysłowej na terenach poprzemysłowych i powojskowych w południowo-wschodniej części Piły. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej do terenów Podstrefy Piła PSSE, przebudowę istniejącego odcinka drogi gminnej – ul. Magazynowej i budowę jej nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE). Łączna długość odcinków dróg do budowy i przebudowy wynosi 1805 mb. Zamówienie ma być wykonane do dnia 3 października 2017 r.,

  Również przebudowana będzie ulica Wawelska od torów kolejowych do wysokości firmy Saf-Holland.  Ma to być droga trzypasmowa z pasami wewnętrznymi służącymi do zjazdów. Będą też chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, trzy ronda. Obecnie nie pojawiło się jeszcze ogłoszenie o przetargu.

  Prezydent Piły poinformował również na konferencji, że nastąpi już trzecia próba sprzedaży Placu Pocztowego oraz pojawi się ogłoszenie o możliwości postawienia nieruchomości (okres najmu 20 lat) na Placu Konstytucji 3 Maja – obok fontanny. W tym drugim przypadku nie musi to być obiekt murowany.  Pod młotek pójdą również tereny (ok. 1 hektar) na Al. Powstańców Wielkopolskich, gdzie znajduje się obecnie Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

  Konferencja prasowa była okazją do pochwalenia się statuetką Kryształowy HIT 2015 – za działania inwestycyjne na terenie Gminy Piła, poprawiające wizerunek miasta oraz jakość życia mieszkańców, dzięki zmianom urbanistycznym centrum Piły poprzez przebudowę placu Konstytucji 3 Maja oraz ulic przyległych, a także przebudowę parku na wyspie w sposób szczególny uwzględniający wypoczynek i rekreację.

  (SE)

  laskawa_zima_sprzyja00

  laskawa_zima_sprzyja03 laskawa_zima_sprzyja01 laskawa_zima_sprzyja02