Logistyka na Wydziale Gospodarki i Techniki w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Logistyka na Wydziale Gospodarki i Techniki w Pile

Logistyka_na_Wsg

Studiuj Logistykę na Wydziale Gospodarki i Techniki w Pile – to się opłaca.

Wybierz studia z zakresu Logistyki i studiuj na Wydziale Gospodarki i Techniki w Pile.

W ofercie:

- studia licencjackie:
transport, spedycja, logistyka

- studia magisterskie:
logistyka i ekonomika transportu

- studia podyplomowe
Transport i logistyka

Istnieje możliwość uzyskania zniżki w czesnym przez kandydata na studia
(http://oferta.byd.pl/tablica-korzysci.20.html)

Czekamy na kolejne zgłoszenia.

Szczegółowe informacje:
strona www: www.wsg.pila.p l
e-mail: pila@byd.pl
telefon kontaktowy: 67 211 76 26, 67 211 76 27.

J.B.