MAŁY ZUS – nowa ulga dla przedsiębiorców | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  MAŁY ZUS – nowa ulga dla przedsiębiorców

  maly_zus

  Przedsiębiorco, jeżeli prowadzisz działalność na niewielką skalę i chcesz skorzystać w 2019 roku z „małego ZUS”, pamiętaj, że masz na to czas tylko do 8 stycznia.

  Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej ulgi, tzw. „małego ZUS”. Osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

  Co oznacza „mały ZUS”?

  Przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 63.000,00 zł), będzie mógł opłacać obniżone – proporcjonalnie do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne.

  „Mały ZUS” dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba opłacać w pełnej wysokości.

  Mały ZUS przez 36 miesięcy

  Z „małego ZUS” będzie można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Osoba, która chce opłacać składki na nowych zasadach musi złożyć w terminie 7 dni dokumenty ZUS ZUA/ZUS ZZA z odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia.

  Kto może skorzystać z nowej ulgi

  Z „małego ZUS” może skorzystać osoba, która:

  •    jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej),

  •    w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,

  •    przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczyły progu uprawniającego do korzystania z ulgi,

  •    nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne                         (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),

  •    prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,

  •    nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”,

  •    nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

  Ważne! Z „małego ZUS” nie może skorzystać przedsiębiorca, który w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako: twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o., osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

  Marlena Nowicka
  regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
  w Wielkopolsce
  Fot. inFakt.pl