Miejsce pamięci w Górach Wysockich zostanie odnowione | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Miejsce pamięci w Górach Wysockich zostanie odnowione

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozstrzygnęło nabór do programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”.

  Ogółem do programu zgłoszono 251 wniosków. Dofinansowanie przyznano 23 najwyżej ocenionym projektom. Wśród nich znalazło się zadanie zgłoszone przez Miasto i Gminę Wysoka pn. Ocalić od zapomnienia – odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich. Gmina na jego realizację pozyskała 112 tys. zł.

  Zadanie obejmie prace renowacyjne i budowlane t. jak: naprawa i odnowienie pomnika, zagospodarowanie terenu wokół pomnika – wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, prace agrotechniczne i porządkowe, wykonanie trawników, nasadzenia drzew i krzewów; montaż ławek, wykonanie monitoringu i oświetlenia oraz tablic informacyjnych.

  Realizacja projektu ma na celu utrwalenie wartości i autentyzmu miejsca kaźni na Wzgórzach Wysockich, pomordowanych przez Hitlerowców w październiku 1939 roku 19. mieszkańców gminy Wysoka, podkreślenie jego prestiżu i charakteru, zabezpieczenie i utrzymanie miejsca pamięci oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, zapewnienie jak najlepszej dostępności dla lokalnej społeczności, rodzin pomordowanych i zwiedzających.

  Zadanie będzie zrealizowane jeszcze w tym roku.

  Monika Czemko-Kowalska
  www.gminawysoka.pl

  66 miejsce pamięci001

  66 miejsce pamięci003 66 miejsce pamięci002