Młodszy inspektor Piotr Skrzypkowiak nowym komendantem policji w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Młodszy inspektor Piotr Skrzypkowiak nowym komendantem policji w Pile

28 sierpnia 2015 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Pile Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, insp. Rafał Batkowski, odwołał z funkcji komendanta mł. insp. Beatę Różniak-Krzeszewską i powierzył obowiązki komendanta mł. insp. Piotrowi Skrzypkowiakowi. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji współpracujących z pilską policją oraz kadra kierownicza.

Punktualnie o godzinie 10.00 w siedzibie pilskiej komendy rozpoczęła się uroczystość powierzenia obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Pile mł. insp. Piotrowi Skrzypkowiakowi. W uroczystej odprawie uczestniczył Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu – insp. Rafał Batkowski oraz Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu – mł. insp. Adam Półtoraczyk, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile – insp. Piotr Gaca, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Pile – mł. bryg. Rafał Mrowiński, Dawódca Garnizonu Piła – mjr. Mariusz Krawulski, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień – ppłk. Tomasz Cieślak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra – Adam Standio, Zastępca Komendanta Hufca ZHP Piła – harcmistrz Grzegorz Rzymski, Kapelan – ks. Władysław Nowicki, Starosta Pilski – Franciszek Tamas, Przewodniczący Rady Powiatu – Kazimierz Wasiak, Wicestarosta Pilski – Stefan Piechocki, Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski, Burmistrz Wyrzyska – Bogusława Jagodzińska, Burmistrz Łobżenicy – Piotr Łosoś, Burmistrz Wysokiej – Marek Madej, Wójt Szydłowa – Dariusz Chrobak, Wójt Białośliwia – Krzysztof Rutkowski, Wójt Miasteczka Krajeńskiego – Małgorzata Włodarczyk, Wójt Kaczor – Brunon Wolski, Prokurator Rejonowy w Chodzieży – Ewa Masternak-Juś, Prokurator Rejonowy w Pile – Magdalena Roman, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile – Danuta Kmieciak, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile – Rafał Fonferek-Szuca, kadra kierownicza pilskiej komendy oraz lokalne media.

Po złożeniu meldunku insp. Rafałowi Batkowskiemu Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu, na salę wprowadzony został poczet sztandarowy. Następnie Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu odczytał rozkaz o odwołaniu ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Pile, mł. insp. Beatę Różniak-Krzeszewską. Powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Pile pełni teraz mł. insp. Piotr Skrzypkowiak.

W swoim wystąpieniu insp. Rafał Batkowski podziękował za dotychczasową służbę ustępującej Pani Komendant, podkreślił zaangażowanie w codzienną służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu pilskiego. Złożył gratulacje dla przejmującego obowiązki nowego Komendanta, podkreślił że jednym z najważniejszych wyznaczników oceny pracy policji jest poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Ustępująca Pani Komendant, mł. insp. Beata Różniak-Krzeszewska w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim, z którymi na co dzień współpracowała. Osobne słowa podziękowania skierowała również do policjantów pilskiej komendy, podkreślając ich zaangażowanie w wykonywanie zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pilskiego. Od tej chwili mł. insp. Beata Rózniak-Krzeszewska jest w dyspozycji Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Nowy Komendant, mł. insp. Piotr Skrzypkowiak podziękował za zaufanie jakie otrzymał w chwili powierzenia obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Pile. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, dołoży wszelkich starań, aby praca kierowanej przez niego jednostki, stała na wysokim poziomie.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali mł. insp. Beacie Różniak-Krzeszewskiej za dotychczasową współpracę, a mł. insp. Piotrowi Skrzypkowiakowi życzyli wszystkiego dobrego na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Pile.

Kom. Andrzej Latosiński – KPP Piła

mlodszy_inspektor_skrzypkowiak10

mlodszy_inspektor_skrzypkowiak19 mlodszy_inspektor_skrzypkowiak11 mlodszy_inspektor_skrzypkowiak12 mlodszy_inspektor_skrzypkowiak13 mlodszy_inspektor_skrzypkowiak14 mlodszy_inspektor_skrzypkowiak15 mlodszy_inspektor_skrzypkowiak16 mlodszy_inspektor_skrzypkowiak17 mlodszy_inspektor_skrzypkowiak18