Nagroda za pomoc w znalezieniu sprawców umieszczenia ostrych przedmiotów w asfalcie | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Nagroda za pomoc w znalezieniu sprawców umieszczenia ostrych przedmiotów w asfalcie

W siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, 15 września 2017 r. odbyło się spotkanie w sprawie uszkodzenia pojazdów osobowych na skutek umieszczonych w asfalcie ostrych przedmiotów na drogach Kaczory – Rzadkowo oraz Kaczory – Piła.

W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Kaczory – Brunon Wolski, Powiatowy Komendant Policji w Pile – Sebastian Cichocki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – Jan Tuszyński, prezes OSP Kaczory – Jan Twardowski, przewodniczący Rady Gminy Kaczory – Stefan Kowal oraz inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dróg Monika Baszczyn.

Spotkanie miało na celu omówienie zaistniałych zdarzeń. Komenda Powiatowa Policji w Pile pod nadzorem Prokuratury w Chodzieży prowadzi postępowanie operacyjno- procesowe. Sprawa jest badana nie tylko pod kątem uszkodzenia mienia, lecz także bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W toku rozmowy, uczestnicy spotkania wypracowali wspólną strategię mającą na celu jak najszybsze wyeliminowanie zagrożenia i ujęcie sprawcy.

Kierowców poruszających się drogami przez gminę Kaczory prosimy o wzmożoną czujność. Musimy wiedzieć, że mamy do czynienia ze świadomym i celowym działaniem, które ma doprowadzić do wypadku w ruchu lądowym. Wójt Gminy Kaczory wyznacza nagrodę w wysokości 2 tys. zł za pomoc w znalezieniu sprawcy bądź sprawców. W związku                      z powyższym prosimy o kontakt z najbliższą jednostką Policji lub pod numerem telefonu 997.

Monika Baszczyn
UG Kaczory
Fot. UG Kaczory & TVN24

nagroda_za_pomoc00

nagroda_za_pomoc01