NIE dla przemocy wobec kobiet i dziewcząt! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  NIE dla przemocy wobec kobiet i dziewcząt!

  To temat seminarium, które zorganizowały: Katedra Pracy Socjalnej i Studenckie Koło Naukowe AUXILIA Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile oraz Komenda Powiatowa Policji w Pile. Data i temat nie były przypadkowe, ponieważ pod koniec listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, proklamowany przez Pierwsze Forum Środowisk Kobiecych Ameryki Łacińskiej i Karaibów, obradujące w 1981 roku w stolicy Kolumbii. Od kilkunastu lat dzień ten ma wymiar ogólnoświatowy. W 1999 r. zatwierdziło go Zgromadzenie Ogólne ONZ, a inicjatywę poparła Unia Europejska.

  Społeczność akademicka PUSS w Pile wraz z Komendą Policji, postanowiła uzmysłowić – jak wielkim problem pozostaje nadal przemoc wobec kobiet, jakie zachowania powinny wzbudzić czujność i jak reagować, kiedy doświadczymy przemocy, czym jest miłość ofiary i miłość sprawcy, jak działa niebieska linia.

  W seminarium udział wzięli studenci, uczniowie, nauczyciele, wykładowcy oraz policjanci z Komendantem Policji – insp. Sebastianem Cichockim na czele. Poruszono m.in. takie tematy jak: Osobowościowe predyspozycje do agresji i przemocy (dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. PUSS); Kobiety ofiary miłości (mgr Agnieszka Tartir, PUSS w Pile); Procedury Niebieskiej Karty. Teoria i praktyka (nadkom. Andrzej Latosiński, z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Pile); Przemoc w statystykach (sierż. szt. Izabela Pałubicka-Mościpan, Referat ds. Prewencji Kryminalnej, Patologii Nieletnich, Wydział Prewencji KPP w Pile); Funkcjonowanie kobiet ofiar przemocy. Nawigacja układu nerwowego jako jedna z propozycji pracy z traumą (dr Dagmara Łupicka-Szczęśnik, PUSS w Pile); Przemoc wobec kobiet niepełnosprawnych (Sylwia Ostrowska, studentka kierunku Praca Socjalna PUSS w Pile); Przemoc wobec kobiet w wieku senioralnym (Daria Baranowska, studentka kierunku Praca Socjalna PUSS w Pile); Jesteś ofiarą przemocy lub jej świadkiem? Poradnik (Stela Zamara, studentka kierunku Praca Socjalna PUSS w Pile).

  Jak podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich – Przemoc wobec kobiet to wielowymiarowy problem, którego skutki dotyczą nie tylko ofiar, ale również ich rodzin, znajomych i całego społeczeństwa. Często kobiety nie uświadamiają sobie powagi problemu. Badania wskazują, że dwie na pięć kobiet, które doświadczyły przemocy, nie wiedzą gdzie szukać pomocy, a tylko ok. 60 proc. pokrzywdzonych wierzy, że ich zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie.

  Pomocne mogą być m.in. te strony:
  •    https://www.niebieskalinia.pl/
  •    https://amnesty.org.pl/kampanie/stop-przemocy-wobec-kobiet/
  •    https://avonalert.pl/
  •    https://feminoteka.pl/

  Aleksandra Fabiszak
  Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

  nie_dla_przemocy1_01

  nie_dla_przemocy1_13 nie_dla_przemocy1_02 nie_dla_przemocy1_03 nie_dla_przemocy1_04 nie_dla_przemocy1_05 nie_dla_przemocy1_06 nie_dla_przemocy1_07 nie_dla_przemocy1_08 nie_dla_przemocy1_09 nie_dla_przemocy1_10 nie_dla_przemocy1_11 nie_dla_przemocy1_12