Nowy samochód specjalistyczny pilskich strażaków | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Nowy samochód specjalistyczny pilskich strażaków

  18 września 2015 roku pilscy strażacy wprowadzili do podziału bojowego nowy średni samochód ratownictwa chemicznego na podwoziu IVECO Eurocargo 160 E32. Pojazd, który wzbogacił tabor ratowniczy KP PSP w Pile będzie realizował zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze chemicznym, ekologicznym i radiacyjnym na obszarze chronionym przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Piła 1” przy JRG PSP nr 1 w Pile.

  Wyposażenie samochodu, który charakteryzuje się dwuosobową kabiną oraz mocą silnika 320 KM stanowią między innymi:

  • wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej ratowników,

  • pompy do ratownictwa chemicznego z armaturą i osprzętem,

  • zestaw sprzętu pneumatycznego do uszczelniania wycieków,

  • zestaw do awaryjnego otwierania zaworów sterowanych pneumatycznie cystern samochodowych,

  • zestawy zbiorników stalowych oraz składanych o konstrukcji stelażowej pneumatycznej do tymczasowego przechowywania substancji niebezpiecznych,

  • kabina dekontaminacyjna oraz namiot na stelażu pneumatycznym o pow. 26 m2,

  • sorbenty i neutralizatory,

  • sprzęt sygnalizacji i łączności podhełmowej,

  • sprzęt wykrywczo – pomiarowy w tym kamera termowizyjna i stacja meteo,

  • zestaw sprzętu do ratownictwa medycznego,

  • agregat prądotwórczy wbudowany na stałe o mocy 20 kVA,

  • zestawy do oświetlenia terenu akcji wyposażone w najaśnice LED z systemem optycznym do oświetlenia dalekosiężnego, szerokokątnego i wiele innych.

  Zakup ww. pojazdu możliwy był dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Opracował: mł. bryg. Maciej Kubacki,
  Zdjęcia: Mikołaj Dudek

  nowy_samochod_specjalistyczny10

  nowy_samochod_specjalistyczny24 nowy_samochod_specjalistyczny11 nowy_samochod_specjalistyczny12 nowy_samochod_specjalistyczny13 nowy_samochod_specjalistyczny14 nowy_samochod_specjalistyczny15 nowy_samochod_specjalistyczny16 nowy_samochod_specjalistyczny17 nowy_samochod_specjalistyczny18 nowy_samochod_specjalistyczny19 nowy_samochod_specjalistyczny20 nowy_samochod_specjalistyczny21 nowy_samochod_specjalistyczny22 nowy_samochod_specjalistyczny23