Oblicze Europy XXI wieku w międzynarodowym wydaniu | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Oblicze Europy XXI wieku w międzynarodowym wydaniu

  20 i 21 listopada PWSZ w Pile stała się forum obrad ekspertów i badaczy krajowych oraz zagranicznych, którzy dyskutowali o SPOŁECZNYM OBLICZU EUROPY XXI WIEKU.

  Seminarium międzynarodowe, którego organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Fundacja im. Róży Luksemburg, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Uniwersytet w Poczdamie oraz Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, stało się wyjątkowym wydarzeniem, poświęconym analizie współczesnej kondycji społecznej Europy, a w szczególności państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Uczestnicy Seminarium dyskutowali m.in. o: zróżnicowaniu poziomu życia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej; najważniejszych wyzwaniach społeczno-ekonomicznych UE; niemieckich i francuskich koncepcjach wychodzenia z kryzysu finansowego państw strefy euro UE; migracyjnym zagrożeniu dla porządku społecznego; współpracy transgranicznej; polskiej dyplomacji konsularnej na rzecz migrantów polskich w państwach Europy; separatyzmach narodowych; eurosceptycyzmie w Parlamencie Europejskim, jako odpowiedzi na kryzys gospodarczo-społeczny w UE; a także o problematyce ubóstwa na Litwie, Łotwie i Estonii w świetle Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego; oraz o temacie niezwykle aktualnym – konflikcie Rosja-Ukraina-Zachód.

  Wyjątkowymi Gośćmi Seminarium byli: prof. Jochen Franzke i dr Henrik Scheller z Uniwersytetu w Poczdamie; prof. Peter Cajka i prof. Branislav Kovacik ze słowackiego Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy i dr Joanna Gwiazdecka z Fundacji im. Róży Luksemburg, którzy przedstawili taką problematykę jak: prawne, ekonomiczne i socjokulturowe wymiary europejskich procesów dezintegracyjnych; upolitycznienie socjalnej nierówności w wyborach europejskich w 2014 roku; symulację w systemie wczesnego ostrzegania w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego.

  Efektem Seminarium, które otworzyło drogę do dalszych badań i dyskusji nad problemami stawianymi przed współczesną Europą, stanie się publikacja, wydana pod koniec pierwszego kwartału 2015 roku.

  A.F.

  oblicze_europy10

  oblicze_europy14 oblicze_europy11 oblicze_europy12 oblicze_europy13