Obszar funkcjonalny pilnie potrzebny | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Obszar funkcjonalny pilnie potrzebny

  W poniedziałkowe przedpołudnie, 28 listopada starosta pilski Eligiusz Komarowski  przewodniczył spotkaniu w sprawie określenia obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym na terenie województwa wielkopolskiego.

  W zorganizowanej w gmachu pilskiego Starostwa debacie wzięły udział władze powiatów i gmin północnej Wielkopolski. Dotarł również Tomasz Kuźniar, przedstawiciel Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, na co dzień współpracujący przy wyznaczaniu obszarów funkcjonalnych.

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego, reprezentowany przez wspomniane Biuro, odpowiada za zagospodarowanie przestrzenne w Wielkopolsce. Z planem zagospodarowania województwa mają współgrać powstające plany o mniejszym zakresie terytorialnym. Na konstruowanej w ten sposób mapie zostaną w niedalekiej przyszłości wyznaczone obszary, które będą mogły liczyć na pewne preferencje. Niestety, północnego krańca Wielkopolski w tym zestawieniu brakuje.

  - Głównym celem spotkania w Starostwie było wypracowanie wspólnego stanowiska starostów, burmistrzów i wójtów w sprawie niewyznaczenia przez samorząd województwa obszaru funkcjonalnego na terenie północnej Wielkopolski. Obawiamy się, że taka sytuacja może rodzić negatywne skutki dla rozwoju regionu. Uważamy, że północ Wielkopolski nie powinna zostać w tych planach pominięta, ponieważ na wyznaczenie takiego obszaru jak najbardziej zasługuje. Tym bardziej, że spełnia wszelkie ku temu kryteria: posiada wspólne powiązania, jednoczące teren cechy geograficzne, przyrodnicze, gospodarcze, historyczne i społeczne, a także ma wspólne kierunki rozwoju – twierdzi starosta Eligiusz Komarowski. Podobnego zdania byli pozostali uczestnicy dyskusji.

  Efektem poniedziałkowych rozmów jest stanowisko, zgodnie z którym propozycja Samorządu Województwa Wielkopolskiego zostanie zaopiniowana negatywnie. Zgromadzeni zaproponowali wyznaczenie Północno-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego teren powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, złotowskiego  i międzychodzkiego. Wypracowane stanowisko zostało zaprezentowane przez starostę podczas środowej konferencji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

  A.M.

  obszar_funkcjonalny01

  obszar_funkcjonalny02 obszar_funkcjonalny03 obszar_funkcjonalny04 obszar_funkcjonalny05 obszar_funkcjonalny06