Odpady będą odbierane częściej | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Odpady będą odbierane częściej

  Odpady_beda_odbierane_czesciej

  Z dniem 1 kwietnia br. zwiększeniu ulega częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Zmiany zgodne są z obowiązującym na terenie PRGOK regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach.

  Zgodnie z regulaminem, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, odpady zmieszane z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej odbierane są raz na tydzień (w okresie jesienno-zimowym raz na dwa tygodnie).  1 kwietnia zmienia się także częstotliwość odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych, które odbierane będą również raz w tygodniu (w okresie jesienno-zimowym raz na 4 tygodnie).  Zmianie nie ulega częstotliwość odbioru innych odpadów zebranych w sposób selektywny, które przez cały rok odbierane są z zabudowy jednorodzinnej raz na cztery tygodnie.

  Sezonowe zmiany częstotliwości odbioru odpadów nie dotyczącą zabudowy wielorodzinnej. Tutaj odpady zmieszane odbierane są, niezależnie od okresu dwa razy w tygodniu, natomiast odpady zebrane w sposób selektywny, raz w tygodniu z wyłączeniem szkła, którego wyrzucamy relatywnie mniej, dlatego też odbierane jest ono raz na cztery tygodnie.

  Agnieszka Matusiak (PRGOK)