Odpowiedź Ratusza ws. Apelu dotyczącego VI Pilskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Odpowiedź Ratusza ws. Apelu dotyczącego VI Pilskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  odpowiedz_ratusza

  W związku z apelem wystosowanym do Prezydenta Miasta Piły ws. obserwacji i rozwiązania VI Pilskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych poniżej prezentujemy odpowiedź w tej sprawie.

  W odpowiedzi na pismo dot. organizacji „VI Pilskiego Marszu Pamięci informuję, że do momentu w którym nie narusza się praw i wolności innych osób każdy ma prawo do organizowania zgromadzeń i wygłaszania własnych poglądów bez względu na to, czy się z nimi zgadzamy, czy też nie. Organizatorzy tego wydarzenia uzyskali wszelkie zgody na przeprowadzenie Marszu, a także zostali pouczeni o obowiązku przeprowadzenia zgromadzenia zgodnie z przyjętymi zasadami bez naruszania praw i wolności innych osób.

  Ponadto organizatorzy przedsięwzięcia zostali pouczeni o zakazie stosowania środków pirotechnicznych i zakrywania twarzy czy też zachowaniami o podobnym charakterze.

  W zabezpieczeniu Marszu uczestniczyć będzie Policja, która dokonała niezbędnych ustaleń z organizatorem. Przedstawiciele urzędu miasta, w przypadku naruszenia prawa podejmować będą stosowne decyzje z rozwiązaniem marszu włącznie.

  Dorota Semenov
  Starszy specjalista ds. polityki informacyjnej
  Urząd Miasta Piły