Odsłonięcie tablicy informacyjnej „Cmentarz wojenny z lat 1914-1918”, w Pile Leszkowie | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Odsłonięcie tablicy informacyjnej „Cmentarz wojenny z lat 1914-1918”, w Pile Leszkowie

  29 listopada 2019 roku, o godz. 12.oo (piątek), na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, Firmy Interlok i Agencji Kameleon, dokonaliśmy odsłonięcie tablicy informacyjnej „Cmentarz wojenny z lat 1914-1918”, w Pile Leszkowie.

  Cmentarz wojenny z okresu I Wojny Światowej, na którym pochowano około 3.000 jeńców z armii państw Ententy, zmarłych w latach 1914-1918 w Niemieckim Obozie Jenieckim w Pile-Leszkowie.
  Tu swoje miejsce spoczynku odnaleźli Belgowie, Brytyjczycy, Francuzi, Litwini, Łotysze, Polacy, Rosjanie I Żydzi – przedstawiciele wielu wyznań i religii.

  War cemetery from the period of the World War I where around 3,000 captives from the Entente countries, who died between 1914-1918 in the German POW camp in Piła-Leszków, were buried.

  This is the eternal resting place of Belgians, the British, the French, Lithuanians, Latvians, Poles, Russians and Jews – representatives of many faiths and religions.

  Autorami treści napisu na tablicy z ramienia Instytutu Pamięci Narodowej jest Pani Anna Wicka i Pan Dyrektor Adam Siwek, we współpracy z Wojewodą Wielkopolskim.

  Autorem projektu tablicy jest artysta plastyk Rafał Łuszczewski.

  Maria Bochan
  Towarzystwo Miłośników Miasta Piły
  Artur Łazowy
  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

  odsloniecie_tablicy1_01

  odsloniecie_tablicy1_14 odsloniecie_tablicy1_02 odsloniecie_tablicy1_03 odsloniecie_tablicy1_04 odsloniecie_tablicy1_05 odsloniecie_tablicy1_06 odsloniecie_tablicy1_07 odsloniecie_tablicy1_08 odsloniecie_tablicy1_09 odsloniecie_tablicy1_10 odsloniecie_tablicy1_11 odsloniecie_tablicy1_12 odsloniecie_tablicy1_13