Operacyjne rozpoznanie obiektów w Philips Lighting Poland w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Operacyjne rozpoznanie obiektów w Philips Lighting Poland w Pile

W dniach 23-25 stycznia br. zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Nr 1 i 2 w Pile uczestniczyły w rozpoznaniu operacyjnym wybranych obiektów magazynowych i produkcyjnych na terenie Philips Lighting Poland w Pile.

Celem szkolenia oraz przeprowadzonego rozpoznania było sprawdzenie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz zaznajomienie z instalacjami i systemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Przeprowadzane ćwiczenia w zakładach na terenie powiatu pilskiego pozwalają strażakom na zapoznanie się z drogami pożarowymi i ewakuacyjnymi, co znacznie przyspiesza dojazd na miejsce zdarzenia oraz usprawnia prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia.

Opracował: mł. bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła
Zdjęcia: JRG Nr 2 PSP Piła

operacyjne_rozpoznanie00

operacyjne_rozpoznanie02 operacyjne_rozpoznanie01