Organizacja Pomocy Społecznej – studiuj w Wydziale Nauk Stosowanych w Pile! Kolejna edycja studiów, cena 3.400 zł za 3 semestry! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Organizacja Pomocy Społecznej – studiuj w Wydziale Nauk Stosowanych w Pile! Kolejna edycja studiów, cena 3.400 zł za 3 semestry!

organizacja_pomocy_studiuj

Celem jest wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego.

Dodatkowe uprawnienia:

Specjalizacja adresowana jest do osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, które na mocy art. 122. 1. Ustawy o Pomocy Społecznej z dn. 12 marca 2004 z późniejszymi zmianami są zobowiązane do posiadania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Więcej informacji: http://www.pila.byd.pl/organizacja-pomocy-spolecznej.220.html

N.G.

Wyszukiwarka Firmy Usługi Ogłoszenia