Pieniądze na edukację ekologiczną | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Pieniądze na edukację ekologiczną

pieniadze_na_edukacje

Zarząd województwa wielkopolskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu kolejnych projektów w zakresie ochrony przyrody. Pieniądze na zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej trafią między innymi do Szydłowa, Trzcianki, Chodzieży i Wągrowca.

Szydłowo

„Enklawa miododajna” w Zawadzie w gminie Szydłowo powstanie w ciągu roku. To miejsce, które zostanie zagospodarowane na potrzeby zdobywania wiedzy na temat ochrony środowiska, a zwłaszcza ochrony pszczół i ich znaczenia dla ekosystemu. Enklawa będzie się składała z: parku “Enklawa miododajna”, wiaty edukacyjno – rekreacyjnej z miejscem na ognisko oraz ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Odkrywamy słodkie tajemnice”.Wdrożona zostanie również aplikacja, która ma na celu umożliwienie udziału w ekoedukacji i promowanie zasobów przyrodniczych gminy szerokiemu gronu odbiorców. Wartość projektu to prawie 640 tysięcy złotych, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie ponad 441 tysięcy.

Trzcianka

- Kolejny projekt wybrany do dofinansowania to „Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku” w gminie Trzcianka. Docelowo w ośrodku będą prowadzone działania informacyjno – edukacyjne w zakresie ochrony środowiska. Budynek, o którym mowa będzie przebudowany i wyposażony w środki trwałe oraz materiały dydaktyczne i szkoleniowe – mówi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

Inwestycja będzie kosztować nieco ponad milion złotych, a dofinansowanie z EFRR to ponad 735 tysięcy. Ośrodek w Rychliku będzie gotowy do kończ lutego 2022 roku.

Chodzież

Przedmiotem projektu realizowanego przez gminę miejską Chodzież jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz utrwalanie proekologicznych nawyków mieszkańców Chodzieży, z uwzględnieniem różnych grup wiekowych, społecznych i hobbystycznych.

- Chodzieski Eko Ludek to m. in. zakup i montaż urządzeń do segregacji odpadów i urządzeń dostarczających energię odnawialną wraz z funkcją pomiaru jakości powietrza, przygotowanie materiału edukacyjnego w formie gazetowej, dystrybuowanego do wszystkich gospodarstw domowych w Chodzieży, z treścią informatorów/poradników, mapą dostępu urządzeń oraz opisem całego projektu – mówi Jacek Bogusławski.

W ramach projektu prowadzone będą również zajęcia edukacyjne dla każdego oddziału przedszkolnego, eko zajęcia szkolne oraz multimedialne i interaktywne formy edukacji ekologicznej wraz z obsługą mobilnej aplikacji edukacyjnej „Chodzieski Eko Ludek”. Chodzież otrzyma na realizację zadania ponad 276 tys. złotych dofinansowania, a projekt jest wart ponad 390 tysięcy złotych. Termin realizacji inwestycji to koniec listopada przyszłego roku.

Wągrowiec

Gmina Wągrowiec, kosztem ponad 2,88 mln złotych, zbuduje ośrodki edukacji ekologicznej w Kobylcu, i Micharzewie, a także ścieżki edukacyjne w Kobylcu, Micharzewie, Żelicach i Bracholinie.

- Ośrodki i ścieżki zostaną oczywiście wyposażone w odpowiedni sprzęt i materiały edukacyjne, a projekt zakłada również przeprowadzenie kampanii edukacyjno – ekologicznych na terenie całej gminy – mówi Jacek Bogusławski.

Inwestycje w gminie Wągrowiec będą zrealizowane do końca maja 2022 roku. Wszystkie gminy przygotowały znakomite wnioski, a dofinansowanie wymienionych inwestycji to 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

red