Piła. Gastronomik wrócił ze stażu w Portugalii !!! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Piła. Gastronomik wrócił ze stażu w Portugalii !!!

  Kolejna grupa stażystów z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile ukończyła staż w ramach Projektu POWER ,,Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” w Portugalskiej Bradze.

  Uczestnikami projektu była 17 osobowa grupa uczniów kształcąca się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej oraz technik organizacji turystyki , wraz z dwoma opiekunami. Partnerem naszej szkoły jest organizacja EduPlus – European Centre for Education and Skills Development, Lda. Kolejna tura mobilności planowana jest na wiosnę 2022 roku.

  Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz uzyskanie lepszych wyników na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Równie ważny jest rozwój osobisty ucznia oraz zdobycie umiejętności interpersonalnych. Efektem mobilności ma być otwarcie uczniów na europejskie rynki pracy oraz polepszenie umiejętności językowych, pozwalające na zwiększenie ich kwalifikacji zawodowych oraz odniesienie sukcesu w przyszłym życiu zawodowym. Staż pozwoli na rozwój przedsiębiorczości wśród uczestników projektu oraz zwiększy ich poczucie własnej wartości.

  Podczas pobytu za granicą uczestnicy stażu zdobywali zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, jak  i wiedzę ogólną, która pozwoli im lepiej kształtować drogę zawodową. Pobyt w innym kraju stworzył okazję do codziennego praktykowania języka obcego i zmniejszenie blokady i bariery językowej. Uczniowie w trakcie pobytu poznali także region, kulturę, obyczaje oraz kuchnię portugalską, a swoimi doświadczeniami i wiedzą będą dzielić się w kraju z innymi uczniami oraz środowiskiem lokalnym.

  Uczniowie otrzymali na zakończenie stażu certyfikaty, które będą cennym dodatkiem na drodze życia zawodowego. W wymiarze lokalnym udział w projekcie pozwoli na zwiększenie popularności i prestiż szkoły na rynku edukacyjnym, a nabyte kompetencje zarówno uczniów jak i opiekunów wpłyną na podniesienie jakości pracy szkoły!

  Marzena Nalepa

  gastronomik_wrocil

  gastronomik_wrocil1_08 gastronomik_wrocil1_01 gastronomik_wrocil1_02 gastronomik_wrocil1_03 gastronomik_wrocil1_04 gastronomik_wrocil1_05 gastronomik_wrocil1_06 gastronomik_wrocil1_07