Piła jednym z miast o najczystszym powietrzu! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Piła jednym z miast o najczystszym powietrzu!

 

Pila_jednym_z_miast

Piła dziesiątym a to znaczy najczystszym miastem o najniższym stężeniu średniorocznym BAP rakotwórczego benzo(a)pirenu. Nie znajdziecie Piły także w niechlubnych rankingach miast o najwyższej liczbie dni ze stężeniem PM10 – większym niż 50 µg/m3.

Dbajmy o nasze powietrze i zdrowie.

Więcej informacji znajdziecie tutaj

Miasta o najniższym stężeniu średniorocznym BAP (poza stacjami pozamiejskimi)
(norma – 1 ng/m3)

1. Suwałki – 1.1 ng/m3
2. Białystok – 1.1 ng/m3
3. Olsztyn – 1.3 ng/m3
4. Koszalin – 1.5 ng/m3
5. Płock – 1.6 ng/m3
6. Warszawa – 1.7 ng/m3
7. Lublin – 1.8 ng/m3
8. Wągrowiec – 1.8 ng/m3
9. Elbląg – 1.8 ng/m3
10. Piła – 2.1 ng/m3

źródło: smoglab.pl