Piła miastem z potencjałem do rozwoju usług biznesowych (ranking!) | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Piła miastem z potencjałem do rozwoju usług biznesowych (ranking!)

pila_miastem_z_potencjalem

Piła znalazła się w dziesiątce średnich miast Polski z największym potencjałem do rozwoju nowoczesnych usług biznesowych. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland/ ABSL) na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przeprowadził badanie, w którym analizowano sytuację 35 średniej wielkości miast – oceniano potencjał i ewentualne bariery, atrakcyjne lokalizacje i odpowiednie warunki dla inwestorów poszukujących miejsca do stworzenia nowej działalności, a co za tym idzie utworzenia nowych miejsc pracy.

Z raportu wynika, że Piła oraz pozostałe wskazane w rankingu miasta – Opole, Tarnów, Płock, Elbląg, Nowy Sącz, Kalisz, Legnica, Koszalin i Gorzów Wielkopolski charakteryzują się co najmniej ponadprzeciętnym potencjałem inwestycyjnym. Szanse na rozwój analizowanej branży zależą głównie od szeregu działań prorozwojowych i proinwestycyjnych na poziomie lokalnym.

– W raporcie odpowiadamy m.in. na pytania: czy mniejsze miasta regionalne i subregionalne mogą̨ stać się̨ atrakcyjną alternatywą dla dużych ośrodków miejskich w zakresie inwestycji BPO/SSC/IT/R&D, jaki typ firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych jest w stanie przyciągnąć w największym stopniu oraz które z badanych miast mają w tym zakresie największy potencjał. W ramach prac nad raportem ocenialiśmy m.in. poziom rozwoju i dostępności infrastruktury społecznej i gospodarczej w miastach średnich, wyposażenie instytucjonalne i jego jakość pod kątem potrzeb inwestorów, przyjrzeliśmy się twardym czynnikom atrakcyjności inwestycyjnej tych miast, w tym dostępności transportowej oraz dostępnej powierzchni biurowej i inwestycyjnej. Bardzo ważnym wśród analizowanych czynników jest kapitał ludzki i dostępność́ wykwalifikowanych kadr, w szczególności w zakresie usług finansowo-księgowych, informatyki i poziomu znajomości języków obcych – skomentował Janusz Górecki, szef zespołu ekspertów przygotowujących raport, Head of Sector Research & Analytics, ABSL.

Miasta średnie, takie jak Piła, zyskują przewagę w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Korzystne mogą być niższe koszty prowadzenia działalności (głównie koszt najmu powierzchni biurowej oraz oczekiwania płacowe pracowników) oraz niższa rotacja kadry.

Aleksandra Kramkowska
źródło: propertynews.pl